Het Urkerland

Raad blijft achter parkeerbesluit Oude Dorp staan

Ondanks de petitie tegen het nieuwe parkeerbeleid in het Oude Dorp en de oproep van Willard Woord (UGP) tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week om het beleid nu al bij te schaven, blijft de gemeenteraad achter het parkeerbesluit staan. Albert Woord (CU): ,,We hebben dit beleid met zijn allen gemaakt, is het dan niet slim om het ook in de praktijk een kans te geven? We moeten niet direct in paniek raken.''


Willard Woord (UGP) vertelde dat zijn partij aanvankelijk positief tegenover het parkeerbeleid in het Oude Dorp had gestaan, maar: ,,In de praktijk blijkt het anders uit te pakken dan we hadden gedacht. Het staat nu aan de randen van het dorp vol met busjes, die daar anders niet stonden en nu ondervinden de bewoners daar overlast. En het parkeerterrein bij de Slikhoogte staat al vol. Kunnen we niet kijken naar de mogelijkheid om twee ontheffingen per woning te regelen? Het wordt nu een beetje een rommeltje.'' Het voorstel van Willard Woord vond geen gehoor bij de overige leden van de gemeenteraad en ook wethouder Geert Post zag er niets in. ,,Het teveel aan auto's moest juist naar de rand van het dorp en dit gebeurt nu ook. Ik heb verschillende bewoners gesproken die blij zijn met het nieuwe beleid. Natuurlijk moeten we evalueren, maar dat doen we na een jaar. De knelpunten die we tegenkomen noteren we intussen, maar nu al gaan schaven is geen optie. We moeten dit goede plan een eerlijke kans geven.''