Het Urkerland

Rioolgemaal Industrierondweg vernieuwd

Gemeente en Waterschap Zuiderzeeland werken aan de vervanging van het rioolgemaal aan de Industrierondweg. Bij deze ondergrondse voorziening werd vorige week de enorme put geplaatst. De klus past in het aanpassen van het afvoersysteem voor afvalwater vanuit Urk naar Tollebeek, waar de zuiveringsinstallatie staat. De gemalen aan Noorderzand en Stortemelk zijn al volledig gerenoveerd en nu worden ook de gemalen aan Het Ruim en de Industrierondweg gerenoveerd. Aangezien dit specialistisch werk is, wordt de voorbereiding en het toezicht verzorgd door Waterschap Zuiderzeeland. Deze activiteiten vloeien voort uit het afvalwaterakkoord dat enkele jaren geleden ondertekend is tussen waterschap en gemeente. Aan de Industrierondweg is de klus nu in volle gang. Om het afvalwater goed af te blijven voeren wordt het nieuwe gemaal daar naast het oude gemaal geplaatst. Het nieuwe gemaal wordt naar verwachting in mei in gebruik genomen. Daarna wordt het oude gemaal buiten werking gesteld. Aansluitend wordt het gemaal aan Het Ruim gerenoveerd.