Het Urkerland

Speelbos krijgt een flinke opknapbeurt

De medewerkers van de Populier, een hoveniersbedrijf waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt, zijn er maar druk mee; het ondoordringbare woud dat Natuurspeelbos heet weer begaanbaar maken.

Het Speelbos aan de Staartweg krijgt dit jaar een flinke opknapbeurt. Eerder waren er plannen om het speelterrein te verplaatsen, maar die liepen op niets uit.

In de eerste fase van de grootse opknapbeurt wordt vooral meer openheid gecreëerd door het snoeien van struiken en het in zijn geheel verwijderen van overtollige begroeiing. Ook worden de watergangen en taluds goed schoongemaakt. Deze eerste fase is vorige week van start gegaan en duurt tot ongeveer 15 maart, laat een woordvoerder van de gemeente weten. In dit project werkt de gemeente samen met het Flevo-landschap en het Waterschap. Ook worden de bestaande speeltoestellen waar mogelijk opgeknapt en nieuwe toestellen geplaatst. Leuk spelen in het speelbos lijkt daarmee vanaf dit voorjaar weer mogelijk.

 

Zand en strand

In de tweede fase van de opknapbeurt, die start na de bouwvak, worden de waterkanten naast de sloot verder verzand. ,,Zo komt er meer water en bovendien meer strand en daarmee meer speelplezier voor de kinderen. De voormalige zandrug 'de Staart' die het speelbos kruist, wordt meer zichtbaar door het afgraven van de bovengrond.'' Het creëren van meer zand en strand vindt pas na de bouwvak plaats omdat de vergunningen hiervoor nog in aanvraag zijn, laat de gemeente weten. Ook wordt in deze tweede fase een wandelpad rond de zogenoemde Bruine Zandvlakte, die in het verlengde van het Speelbos ligt, aangelegd.

 

Veilig oversteken

In de maanden juni en augustus staat ook het verbeteren van de verkeersveiligheid op het programma. Een van de redenen van de plaatselijke politiek om het Speelbos te willen verplaatsen was namelijk dat kinderen de drukke Staartweg over moeten steken. ,,In eerste instantie worden nu extra markeringen aangebracht in de vorm van blauwe attentievakken bij de huidige oversteekplekken richting het Speelbos. Dat is een tijdelijke maatregel om het oversteken veiliger te maken. Over twee jaar staat de reconstructie van de Staartweg gepland en dan worden de oversteekplekken definitief gewijzigd en veiliger gemaakt.'' De totale opknapbeurt van het Speelbos kost 260.000 euro.