Het Urkerland

Stichting Babadag rondt project af

Tijdens één van de vele bezoeken aan Roemenië hebben vrijwilligers van Stichting Babadag rondgekeken waar hulp nodig was.

Na een bezoek te hebben gebracht aan de zorginstelling in Zebil, werd al snel duidelijk dat dit één van de projecten zou worden.

De zorginstelling, waar mensen wonen met een geestelijke en lichamelijke beperking, wilde graag een buitenplaats realiseren waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Met de hulp van een groep vrijwilligers werd er van een braak stuk terrein een mooie buitenplaats gerealiseerd, waar men kan voetballen, basketballen of andere sportactiviteiten laten plaatsvinden.

Ondanks de moeilijke tijd die het coronavirus met zich meebrengt, heeft de stichting dankzij de hulp vanuit het Urker bedrijfsleven en de spontane giften van particulieren kunnen helpen om de woonsituatie iets dragelijker te maken.

De officiële opening werd opgeluisterd met dans en muziek, wat voor deze mensen een grote happening was. De directie, bewoners en stichting Babadag Roemenië willen iedereen hartelijk bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen om deze buitenplaats te realiseren.

Op dit moment is de stichting bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aankleden van de buitenveranda. Nu liggen er oude matrassen op de grond, die men graag zou willen vervangen door tafels en stoelen waar dan diverse activiteiten kunnen plaatsvinden.

Een financiële bijdrage hiervoor is van harte welkom op NL03ABNA0593585119 ovv project Zebil.

Foto's van project Zebil zijn te zien op babadag.nl en op de Facebookpagina 'Stichting Babadag Roemenië'.