Het Urkerland

Tandje erbij in strijd tegen de muskusrat

Waterschap Zuiderzeeland doet er een schepje bovenop in de bestrijding van muskusratten rondom Urk. Een extra bestrijder moet helpen om ook in dit gebied het aantal uiteindelijk op nul te krijgen.

Tjitse Kuipers uit het Friese Harkema-Opeinde is een van de bestrijders die er samen met zijn honden op uit trekt om de beesten te vangen. Vorig jaar werden op het grondgebied van de gemeente Urk 502 muskusratten gevangen. 

De totale populatie in de Noordoostpolder en op Urk wordt geschat op ruim 1200. Met alle waterschappen in Nederland is afgesproken dat de soort over tien tot vijftien jaar verdwenen moet zijn uit Nederland.

Soort woelmuis

De flink uit de kluiten gewassen muskusrat komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is feitelijk geen rat maar een woelmuis. De soort graaft uitgebreide gangenstelsels in slootwanden en dijken, die daardoor kunnen instorten. Ze staat in de top vijf van dieren met de grootste impact op ecosystemen. Onder andere roofvogels, snoeken en bunzings zijn natuurlijke vijanden, maar die slagen er niet in de populatie in bedwang te houden. Het knaagdier laat zich overigens maar zelden zien. De muskusrat leeft in het water en verplaatst zich vooral in de schemering. 

Oranjewijk

De bestrijding vindt plaats met klemmen, die gezet worden in de buurt van de toegangen tot gangenstelsels, die zich vlak onder de waterspiegel bevinden. Kuipers heeft zijn vallen onder andere in de sloot aan de buitenkant van de Oranjewijk gezet. Regelmatig controleert hij daar de vallen. Zijn jachthond helpt met zoeken.