Het Urkerland

Urker gezinnen komen overeen met Turkse

Urker eerstgeborenen lijken meer op hun Turks-Nederlandse soortgenoten dan op oudste broers of zussen van Nederlandse komaf uit de Randstad. Dat concludeert Jannet van der Hoek. Zij promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de manier waarop oudste kinderen zich in diverse culturen gedragen ten opzichte van broertjes en zusjes.

Jannet van der Hoek (1948) studeerde culturele antropologie en niet-westerse sociologie. Ze heeft als onderzoeker gepubliceerd over opvoeding en onderwijs in multiculturele omgevingen. Sinds 2014 werkte ze aan haar promotieonderzoek over 'sibling care' de zorg voor broertjes en zusjes. Daarvoor interviewde ze 16 Turkse Nederlanders, tien randstedelijke Nederlanders en acht Urker Nederlanders.

Rechte pad

In het onderzoek vond Van der Hoek dat zowel Turkse als Urker Nederlanders een rol hebben in het 'op het rechte pad houden' van broertjes en zusjes. Ze spreken van 'supervisie' over het gedrag van jongere gezinsleden buitenshuis. Hoewel dit vooral toegeschreven wordt aan mannelijke oudsten, komt het in de praktijk ook voor tussen oudere en jongere zussen.

Urker en Turkse Nederlanders benoemen de rol van hun ouders ook veel vaker dan Randstedelijke Nederlanders.

Van der Hoek ontdekte op dit gebied ook verschillen tussen de culturen. Zo is bij Turkse Nederlanders meer sprake van het bewust aanleren van 'sibling care'. Op Urk gebeurt dat meer op informele wijze. In alle culturen was te zien dat eerstgeborenen als een rolmodel functioneren ten opzichte van broertjes en zusjes.