Het Urkerland

Verhuizing kinderboerderij niet eerder dan begin 2024

De werkzaamheden aan de Urkerweg ter hoogte van de kinderboerderij zijn in volle gang en binnenkort wordt gestart met het heien van de palen voor de Michiel de Ruyterbrug. Als alles volgens plan verloopt zullen in het najaar van 2022 de rotonde, de brug en de aansluiting op de Zeeheldenwijk klaar zijn.

Met de voorbelasting van de grond van de eerste fase van de Zeeheldenwijk wordt op korte termijn een begin gemaakt. Medio volgend jaar kan dan begonnen worden met het bouwen van onder andere Zorgcluster Het Erf waar ook een nieuwe kinderboerderij een plek zal krijgen. De verwachting is dat de verhuizing begin 2024 zal plaatsvinden. Tot die tijd blijft kinderboerderij De Stekplek in bedrijf op de huidige locatie (op de foto gezien vanaf de plek waar de derde brug komt).