Het Urkerland

Vuurtoren staat in de steigers

Deze week is er een begin gemaakt met de renovatie van de vuurtoren. De werkzaamheden zullen naar verwachting volgend jaar april zijn afgerond.

Alleen al het plaatsen van de speciale steiger kost twee weken.

Sinds 1985 is het beheer van de vuurtoren in handen van Rijkswaterstaat. Zij hebben het bedrijf Schakel en Schrale uit Amsterdam opdracht gegeven het rijksmonument te restaureren. Zowel interieur als exterieur worden in oude luister hersteld. De restauratie omvat een reeks van herstelwerkzaamheden aan ijzerwerk, deuren, panelen, gevels, vloeren, stucwerk, leidingen en natuurstenen elementen. Woensdag zijn de werkzaamheden gestart met het plaatsen van steigers. Een klus die nog twee weken in beslag gaat nemen, omdat de steigers niet verankerd kunnen worden ín de vuurtoren. Voor de steigerbouwers is het een flinke uitdaging om de veiligheid te waarborgen van de mensen die op de steigers aan het werk gaan. Vanwege de renovatie is de vuurtoren tot naar schatting april volgend jaar niet toegankelijk.