Het Urkerland

Werknemers Talma voltooien cursus over persoonsgerichte zorg

Een jaar lang volgden werknemers van Talma-breed de training 'U woont nu hier';

een e-learningprogramma om handvatten te krijgen en meer kennis en expertise op te doen. Het bieden van kleinschalig wonen, persoonsgerichte zorg en het zorgleefplan zijn drie thema's die op dit moment aandacht hebben binnen de organisatie van Talma Urk. Modules met de thema's 'wat is wonen', 'wat is dementie', 'normen en waarden', 'het medisch model naar woonmodel', 'familie' en 'anticiperend rouwen' werden behandeld tijdens de online training. Afgelopen maandag kregen de eerste veertig cursisten in de Ichthushof hun certificaat uitgereikt, in het bijzijn van enkele trainers. ,,Feestelijk, sfeervol en inspirerend; de eerste certificaatuitreiking was een succes!'', was de reactie van de begeleiders van de training.