Het Urkerland
Berechja College heeft nieuwe, tijdelijke directie Berechja College heeft nieuwe, tijdelijke directie
0

Wisseling van de wacht bij Berechja College

Herman Romkes en Piet Brouwer hebben directie en bestuur van het Berechja College overgenomen van Gosien Doornenbal. Zij meldde zich eind april ziek en ligt momenteel nog in het ziekenhuis. Dit schooljaar werd het Berechja College geconfronteerd met een rapport van de Onderwijsinspectie, die oordeelde dat de kwaliteit van het onderwijs binnen de afdeling vmbo-kader zeer zwak was. De schoolleiding kwam met een verbeterplan. De Raad van Toezicht wilde voorkomen dat de ziekte van Doornenbal tot vertraging zou leiden en stelde daarom Romkes en Brouwer aan.Herman Romkes was tot 2000 voorzitter van het Berechja College en werd in 2011 gevraagd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Brouwer was veertig jaar lang als docent en leidinggevende verbonden aan de school.
Het tweetal stapt tijdelijk uit de Raad van Toezicht, die nu nog bestaat uit Jan van Urk, Henk de Vries en Willem Bakker.
,,Heel bewust hebben we gekozen om zelf het roer over te nemen”, zegt Romkes. ,,Wij kennen de school. Een interimmer van buitenaf aanstellen kan een averechts effect hebben.” 
,,We hebben op dit moment drie prioriteiten”, zegt Brouwer. ,,In de eerste plek de afronding van de huidige cursus en de examens. Voor veel leerlingen is dit een spannende en belangrijke fase en dat heeft onze volle aandacht nodig. Daarnaast moeten we kijken naar de personele bezetting voor volgend schooljaar. In de derde plek moet de nieuwe cursus voorbereid worden. Drie belangrijke momenten in het jaar. Vandaar dat we geen energie willen besteden aan bijzaken. Al onze inspanningen zijn gericht op het leveren van goed onderwijs.” Romkes vult aan: ,,En de kwalificatie ‘zeer zwak’ moet uit de boeken. Die moet vervangen worden door excellent, met minder nemen we geen genoegen.”