Het Urkerland

Zeven molens minder en Urk mag meedoen

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft op aandringen van de Tweede Kamer besloten de plannen voor het windmolenpark aan te passen. Zeven van de 93 molens worden geschrapt en inwoners van Urk mogen toch participeren in het plan. Alle zeven molens die worden geschrapt staan buitendijks langs de dijk naar Lemmer gepland. Het gaat om de eerste vier molens vanaf Urk die het verst in het water staan en om drie molens het dichtste bij de dijk. Hierdoor begint het park in het IJsselmeer een ruime kilometer verder, dan de nu geplande 1,6 kilometer, vanaf Urk.

De molens aan de binnenkant van de dijk en aan de Zuidermeerdijk blijven echter staan. Minister Van der Hoeven nam dit besluit na een motie van de Tweede Kamer waarin werd verzocht de horizon van het beschermde dorpsgezicht niet onnodig te vervuilen. Ook mogen de inwoners van Urk, net als de bewoners van de gemeente Noordoostpolder en Lemsterland, financieel participeren in het windmolenpark.


En dan?


De ontwerpen van het rijksinpassingsplan en de besluiten voor het windpark liggen vanaf aanstaande vrijdag, 18 juni, tot en met donderdag
29 juli ter inzage bij het gemeentehuis. Ook zijn ze op internet te vinden via bureau-energieprojecten.nl. Tot die datum kunnen ook schriftelijke zienswijzen worden ingediend. Verder wordt er een informatieavond gehouden in De Koningshof op maandagavond 5 juli van zeven tot negen uur. In het derde kwartaal van dit jaar worden de definitieve besluiten over het windpark genomen.

Urk Briest: 'Compromis is dubbel niks’

Actiegroep Urk Briest noemt het schrappen van zeven windturbines door minister Van der Hoeven ‘dubbel niks’. Urk Briest roept regeringsleiders op in de interimperiode ‘geen onomkeerbare stappen te nemen welke een toekomstig kabinet fataal kunnen worden’. De actievoerders noemen het ‘zeer kwalijk’ dat de interimperiode uitgekozen is om een Rijksinpassingsplan in procedure te brengen. Volgens het comité zadelt het demissionaire kabinet met deze stap het nieuwe kabinet met een financieel gat van 1 miljard euro op. ,,Bovendien moet volgens eerdere afspraken gewacht worden op goedkeuring van de nieuwe geluidsnormen door de Tweede Kamer.''


Gemeente: 'Stap in goede richting'

Burgemeester Jaap Kroon noemt het besluit van demissionair minister Maria van der Hoeven een stap in de goede richting. ,,Maar we zijn er nog niet'', aldus Kroon. De burgemeester ziet het besluit van minister Van der Hoeven vooral als een erkenning. ,,Dat het geplande windpark inderdaad veel te grootschalig is en afbreuk doet aan het open karakter van het IJsselmeer en het beschermd dorpsgezicht van Urk.'' Het college vindt dat er binnen een straal van zeven kilometer van de vuurtoren van Urk geen 200 meter hoge windturbines mogen komen om het beschermd dorpsgezicht niet in gevaar te brengen.