Het Urkerland

Zonne-energieregeling is verlengd

De subsidiemogelijkheid voor een bijdrage in zonne-energie voor particulieren in de Zeewijk en de Oranjewijk wordt met een jaar verlengd. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. De pot met het daarvoor bestemde geld is namelijk nog niet leeg. Het is sinds januari 2014 mogelijk om bij de gemeente een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers aan te vragen. Huizenbezitters van bestaande en nieuwbouwwoningen maakten daar flink gebruik van en de pot geld voor de bestaande bouw, 100.000 euro, was snel leeg. Voor de woningen in de Zeewijk en Oranjewijk is destijds 250.000 euro beschikbaar gesteld en dat geld is nog niet helemaal op. Het collegevoorstel om daarom de regeling een jaar te verlengen, werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Partijen HvU, SGP, UG en CU dienden een motie in om het geld na de financiƫle afronding van de Zeewijk ook beschikbaar te stellen voor maatregelen in de bestaande bouw. Wethouder Gerrit Post zei dat dat hem 'als muziek in de oren klonk'.