Het Urkerland

Nieuwe 'Jantje de Knipper'

Het was een bijzondere ontdekking. Oud-plaatsgenoot en oncoloog Klaas Hoekman vond bij een veilinghuis een onbekend werk van knipkunstenaar Jan Visscher (1855-1938), beter bekend als Jantje de Knipper. Hoekman deed donderdagochtend het hoogste bod en schonk het werk diezelfde dag nog aan Museum Het Oude Raadhuis.


Het werk is een fraaie uitvoering van een bekend thema. Visscher knipte vaker het Kerkje aan de Zee. In deze versie zette hij er de tekst van een gezang bij. Het gaat om vers 13 van gezang 52 uit de bundel 'Evangelische Gezangen', die tot 1938 in gebruik was. Het vermoeden is dat dit werk na 1921 werd geknipt. Museumcoördinator Riekelt Koffeman: ,,In dat jaar overleed zijn vrouw en daarna kreeg het kerkhof meer ruimte en detail."


In het knipwerk staat ter verduidelijking: 'Dit is den dodenakker van Urk'. Bij het knippen van het opschrift boven de ingang maakte Jantje de Knipper twee fouten, er staat 'Laaste rustplaas'.


Voor Koffeman is de schenking een prachtige aanvulling op de collectie knipkunst. ,,We hoorden dat Klaas Hoekman wilde meebieden om dit werk naar Urk te kunnen halen, maar we begrepen al snel dat er meerdere kapers op de kust waren met hetzelfde plan. Met enige coördinatie konden we voorkomen dat bieders tegen elkaar op gingen bieden."


Wat het werk uiteindelijk opbracht, werd niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk waar deze vondst vandaan komt. Visscher knipte tijdens zijn leven vele werken en gebruikte daarbij een grote behangschaar. Het knipwerk gaf hij vaak weg. Voor zover bekend is daarvan maar een fractie bewaard gebleven.