Het Urkerland
Oud-voorzitter Rien Bogerd overhandigt het eerste exemplaar van Urcker Kronieken aan Marian Cense. Oud-voorzitter Rien Bogerd overhandigt het eerste exemplaar van Urcker Kronieken aan Marian Cense.
0

Urker Uitgaven maakt historie digitaal beschikbaar

Presentatie nieuw magazine en website

De Stichting Urker Uitgaven heeft ingespeeld op de hedendaagse behoefte om de Urker historie digitaal te kunnen raadplegen. Afgelopen zaterdag presenteerde de onlangs aangetreden voorzitter Klaas Post de nieuwe website en het tijdschrift Urcker Kronieken. ,,Het past bij onze visie om de bevolking van Urk te betrekken bij de unieke historie en cultuur", aldus Post.


Sinds de oprichting van de stichting in 1982 zijn maar liefst 35 uitgaven over de geschiedenis en cultuur van Urk in boekvorm verschenen. Op de nieuwe website wordt middels de Canon van Urk de historie van Urk nu ook digitaal aangeboden, om zo met name de jongere generatie meer tegemoet te treden. In tijdvakken en onderwerpen wordt de geschiedenis van Urk belicht en dit digitaal platform is voortdurend in ontwikkeling. ,,Een groot deel van de Urker historie staat er al op, maar de komende tijd zal dit nog verder worden uitgebreid. Het grote voordeel is dat je digitaal ook voortdurend kunt aanpassen, want er duiken steeds nieuwe bronnen op die weer een nieuw licht schijnen op de geschiedenis van Urk", aldus Klaas Post.


Met het digitaal tijdschrift Urcker Kronieken wordt de mogelijkheid geboden om bepaalde onderwerpen uit te diepen en te publiceren op de website www.urkeruitgaven.nl. Het eerste tijdschrift gaat over Leendert Hoefnagel, de eerste chirurgijn die voor lange tijd op het eiland Urk verbleef en hier ook stierf. Hij zorgde er in het begin van de negentiende eeuw voor dat het grootste deel van Urk werd ingeënt tegen pokken. Destijds een nieuw middel dat werd ingezet om de toen meest dodelijke infectieziekte ter wereld te bestrijden. ,,Hoefnagel zag vaccinatie als een gift van God, en wist door zijn inspanningen ook een pokkenepidemie in de kiem te smoren. Helaas eisten de pokken ruim dertig jaar later (1844-1845) wel bijna zestig doden op Urk, vooral ook omdat toen om principiële redenen een groot deel van de bevolking niet meer werd ingeënt. Zo zie je maar weer dat overal een verhaal achter zit."


Het onderwerp van het eerste magazine was ook het raakvlak met het goedbezochte symposium over het medisch verleden van Urk en de Noordoostpolder, dat afgelopen zaterdag gehouden werd in het Trefpunt en waar ook de Stichting Urker Uitgaven de digitale uitingen presenteerde. Wethouder Freek Brouwer benadrukte in zijn openingswoord het belang van het doorgeven van de historie van ons unieke dorp. Brouwer gaf in 2016 het startsein voor het opzetten van de Canon van Urk. Door diverse schrijvers is de afgelopen tijd gewerkt aan het online beschikbaar maken van Urker geschiedenis.


Het eerste exemplaar van Urcker Kronieken, geschreven door Fedde Jan Groot, werd door oud-voorzitter Rien Bogerd overhandigd aan Marian Cense, een van de oprichters van de stichting. Het tweede exemplaar was voor burgemeester Van Maaren.


,,Met enige regelmaat zal het magazine verschijnen en op de site te lezen zijn. We hebben al een aantal interessante onderwerpen waaraan inmiddels gewerkt wordt. We nodigen iedereen, ook studenten, uit om middels Urcker Kronieken onderzoek te publiceren naar de Urker historie. Er is nog veel verborgen wat interessant genoeg is, want Urk heeft een unieke geschiedenis", aldus Post.