Het Urkerland

Stichting Urker Botter wint prijs

De Stichting Urker Botter heeft de Willem Baarsen Heemschut Flevoland prijs gewonnen. De stichting kreeg de oorkonde en het geldbedrag toegekend voor het in stand houden van varend erfgoed UK 114.


Wijlen Willem Baarsen was bestuurslid van Heemschut Flevoland. Ter nagedachtenis aan zijn inzet voor de cultuurgeschiedenis van Flevoland is de Willem Baarsen Heemschut Flevoland prijs ingesteld. Deze prijs wordt elke twee jaar toegekend. Lokale en regionale non-profitorganisaties, samenwerkingsverbanden en andere georganiseerde burgerinitiatieven gericht op het behoud van archeologisch, gebouwd, onroerend en immaterieel erfgoed in Flevoland komen in aanmerking voor de prijs. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. De eerste Willem Baarsen Heemschut Flevoland prijs is nu toegekend aan de Stichting Urker Botter. ,,Deze stichting heeft het varend erfgoed UK 114 in haar bezit. Het is van oorsprong een in 1927 gebouwd vrachtschip. Het is gezien haar geschiedenis een bijzonder voorbeeld van typisch Flevolands cultureel erfgoed. De stichting is al jaren bezig met het onderhoud en de restauratie. Een langdurig en kostbaar proces'', motiveren de mensen van het Heemschut de toekenning van de prijs.