Het Urkerland

Uitgave Urcker Kronieken over kerkgeschiedenis

De Stichting Urker Uitgaven heeft een nieuwe uitgave van de Urcker Kronieken online gepubliceerd. Na het vorige nummer 'Geen plek voor Urk in de polder', wordt nu de kerkgeschiedenis van Urk en de Noordoostpolder uitgediept door Rien Bogerd.


Bogerd constateert in deze publicatie dat de Urker kerkhistorie in meer dan één opzicht afwijkt van de landelijke - protestantse - kerkgeschiedenis. ,,Zo ging Urk relatief laat over tot de Reformatie en kwam de Afscheiding met enige vertraging tot stand. Ook de Christelijke Gereformeerde Kerk ontstond later dan landelijk. Voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gold hetzelfde. Het meest opvallende is dat ruim na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren zestig en zeventig, het aantal kerkgenootschappen op Urk aanmerkelijk toenam. Dit doet de vraag rijzen: zal de verbinding met het vaste land de reden zijn geweest dat zoveel nieuwe kerkgenootschappen op Urk ontstonden? En waarom trokken de kerken op Urk en in de drooggelegde Noordoostpolder gescheiden op?''


In de nieuwe rijk geïllustreerde publicatie van de Stichting Urker Uitgaven meldt Rien Bogerd dat ook in Emmeloord de kerkelijke schakeringen groot zijn. ,,Sterker nog: Urk heeft de naam dat ze veel kerkgenootschappen hebben, maar Emmeloord wint het echter. Niet minder dan achttien kerkgenootschappen en geestelijke stromingen telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en -zalen. Wat het aantal kerkgebouwen betreft, wint Urk het. De veertien kerkgenootschappen en geestelijke stromingen komen in eenentwintig kerkgebouwen 's zondags bijeen", aldus Rien Bogerd.Eén van de grootste zorgen die Bogerd verwoordt in zijn publicatie is de kerkverlating. ,,In Emmeloord is die groter dan op Urk. Maar het valt me wel op dat de groei van het aantal belijdende leden in de kerken op Urk geen gelijke tred meer houdt met de groei van het inwoneraantal van Urk."De nieuwe Urcker Kronieken is getiteld 'Kerken op Urk en in de Noordoostpolder trekken eigen voren' en is digitaal te lezen op de website urkeruitgaven.nl.