Het Urkerland
0

Een lach, een knipoog en ontroering

Dank, dank, dank, een klein woordje dat groots klonk, afgelopen zaterdagavond tijdens de ingebruikname van het Meere-orgel. Dank, naar iedereen die waardevol is geweest voor de realisatie van het restauratieproject, maar bovenal ging de dank zingend en spelend uit naar God.


Een programma met een lach, een knipoog en met ontroering, dat mag wel gezegd worden over het verloop van de bijeenkomst in de goedgevulde Bethelkerk. Een lach, om het aansprekende toneelstuk dat orgelmakers Hans Reil en Jan Koelewijn - hij kroop heus in de huid van Abraham Meere - opvoerden met adviseur Stef Tuinstra aan het klavier. Het drietal animeerde het publiek met een luisterreis door de geschiedenis van het Meere-orgel en verbond al doende lering aan vermaak. De knipoog kwam bij het humoristische filmpje, waarin de restauratiecommissie op zoek was naar orgelwind. De ontroering was er vanaf moment één: bij het horen van de vernieuwde orgelklanken in de oude Bethelkerk en bij het hartelijk zingen van de onverslijtbare woorden ‘Hoe lieflijk hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen’, onder bezielende begeleiding van organist Jouke Posthumus.

Allemaal terecht

De genietfactor was zichtbaar aanwezig. De één beluisterde het orgelspel met gesloten ogen, de ander met verheerlijkt gezicht. Terecht, want het resultaat mag er zijn, daarover bestond geen discussie. De nieuwe klank mengt zich voortreffelijk met een zingende gemeente en tilt samenzangvreugde tot het hoogtepunt. Dat het orgel zich daarnaast uitstekend leent voor literatuur, kwam tot uiting in drie werken die Tuinstra fraai ten gehore bracht. De klank mag in al haar facetten als absoluut aangenaam omschreven worden - van zacht tot aan het volle werk.

Uit volle borst

Een stevige handdruk bevestigde de officiële overdracht van directeur Hans Reil aan gastheer en restauratiecommissievoorzitter Roelof Tiede Oost. Oost droeg het instrument onmiddellijk over aan Willem Jan Wakker, voorzitter college van kerkrentmeesters. De handelingen kregen een omhulling van dankbare woorden en presentjes.
Een unieke gelegenheid en dus ook toespraken. Zoals die van gedeputeerde Jaap Lodders namens provincie Flevoland en cultuurwethouder Ben Visser namens de gemeente. Ja, en toen was het tijd voor hapjes, drankjes, een kijkje bij de speeltafel en sommigen pakten meteen de gelegenheid om de toetsen te (her)ontdekken. Maar niet voordat het officiële gedeelte uit volle borst afgesloten werd met het zingen van ‘Dankt, dankt nu allen God’.

Op de foto: Orgelmakers Hans Reil (links) en Jan Koelewijn (in de huid van Abraham Meere) nemen de aanwezigen mee op luisterreis door de geschiedenis van het Meere-orgel. Stef Tuinstra zit boven aan het klavier.

Het filmpje dat tijdens de bijeenkomst gedraaid is: