Het Urkerland

Archief Urker Courant online doorzoekbaar

Dankzij een samenwerking tussen Vrienden van Urk, Documentatiecentrum Urk/Stichting Urker Taol, Multiscan en Stichting Urker Uitgaven / Erfgoed Urk staan alle exemplaren van De Urker Courant nu online. De krant van voor de oorlog is ook digitaal doorzoekbaar via www.hetflevolandsarchief.nl.

De Urker Courant verscheen in de periode 1912-1920 en van 1923-1936. Een krant ‘voor Urk, door Urk’. Naast ‘stichtelijke overdenkingen’ beloofde de redactie artikelen over maatschappelijke en plaatselijke belangen, gezondheidstips, informatie over de visserij en buitenlands nieuws. Wie de redactie precies was werd niet genoemd. De bevolking vermoedde dat deze rol door niemand minder dan burgemeester Arie Gravenstein werd vervuld. Dit werd later bevestigd door de vaste medewerker Cornelis de Vries, hoofdonderwijzer in Leerdam en auteur van ‘Geschiedenis van het eiland Urk’. Ook zijn broer Willem en onderwijzer Ritske Jansma droegen bij aan de inhoud.