Het Urkerland

Het verhaal van de binnenzee

Schrijver Arie Kok (52) heeft een nieuw boek uitgebracht: Biografie van de Zuiderzee. In het boek vertelt hij over de 850-jarige geschiedenis, die opgedeeld is in 25 verhalen. Ook Urk speelt een rol in deze historie.

Het begon allemaal in 1170, met de Allerheiligenvloed - waar het boek ook mee start. Deze grote overstroming zorgde voor het ontstaan van de Zuiderzee. Sinds dat moment werd er gestreden tegen het water, door kust- en eilandbewoners.

 

Roomsen, schedels en Ernst

In het boek schrijft Kok over de (late) reformatie in ons dorp, door de hardnekkige roomsen die blijven volharden. We lezen wie de doorslaggevende rol heeft in de geestelijke kentering.

Ook komt het verhaal van de Urker schedelroof aan bod. Wie kwamen er naar Urk voor het wetenschappelijke onderzoek? Wat is er toentertijd gebeurd? Het verhaal is geschiedenis geworden; met een flinke nasleep.

Het bezoek van de jonge schilder Ernst Leyden gaat in de biografie ook niet onopgemerkt voorbij. Twee jaar verblijft hij op het eiland, en in die tijd maakt hij diverse werken vanuit zijn eigen atelier.

Onder meer Hanzestad Kampen, - de legende van - Nagele, en Schokland krijgen de aandacht. De Watergeuzen, de VOC, de stormvloed en wrakken spelen ook een rol. Tenslotte de Zuiderzeesteunwet en de Afsluitdijk, die de Zuiderzee voorgoed liet 'verdwijnen'.

Arie Kok is journalist en schrijver, en de geschiedenis van de Zuiderzee heeft al jaren zijn interesse. Eerder bracht hij de roman 'Zoete zee' uit, over een vissersfamilie.