Het Urkerland

Nieuwe Urker Kroniek: 'Jeugdproblematiek is van alle tijden'

Brommers, vetkuiven en leren jassen zijn eind jaren vijftig van de vorige eeuw het uithangbord van rebelse jongeren. Ze worden ‘nozems’ genoemd. Ook Urk heeft een groep ‘nozems’ die voor problemen zorgt.

Een incident met Duitse toeristen leidt zelfs tot forse straffen. Jeugdproblematiek lijkt van alle tijden te zijn. Daarover gaat het in de nieuwste Urcker Kroniek, en ook over de Carlsenploeg in 1958/1959. Deze editie is online te lezen via urkeruitgaven.nl.

 

De rol die nu De Akkers heeft op Urk, had toen de Raadhuisstraat, in de volksmond de Torenstraat. Als ontmoetingsplek voor de Urker jeugd is het een epicentrum van onrust en ongeregeldheden. De landelijke pers springt erbovenop en doet in geuren en kleuren verslag. Na de nodige opstootjes leidt een handgemeen met Duitse toeristen tot proces-verbalen. Uiteindelijk is de rechterlijke macht de rebelse Urker jongeren zat en straft met harde hand.

Intussen probeert het gemeentebestuur Urk de jeugd onder controle te houden middels alcohol- en slenterverboden en dreigt met avondklokken. Ook de kerkelijke instanties nemen de handschoen op en zien de oplossing in het verbreden van het aanbod van films en toneelvoorstellingen. Volgens de geïnterviewde dominees zou het om tijdelijke gedragsontsporingen gaan. Zelfs relschoppende Urker jongemannen zullen na hun trouwdag zeker terugkeren op de paden zoals die hen door hun vaderen gewezen en onderwezen zijn.

 

Auteur Douwe Pereboom verhaalt in deze kroniek Stichting Urker Uitgaven het 'Carlsen-incident' van 1958/1959 en plaatst dat in een breder verband. Het leert dat er ook qua jeugdproblematiek anno 2021 weinig nieuws onder de zon is.

De kroniek is online te lezen op www.urkeruitgaven.nl