Het Urkerland
Wethouders Ben Visser, Gerrit Post en Geert Post kregen het plan overhandigd van oud-wethouder Willem Baarsen (v.l.n.r.) Wethouders Ben Visser, Gerrit Post en Geert Post kregen het plan overhandigd van oud-wethouder Willem Baarsen (v.l.n.r.)
0

Plan voor versterking cultuurhistorie

Het plankier, oftewel de steiger die in vroeger dagen langs het dammetje lag, moet zeker terugkeren. Dat vonden de coalitiepartijen al en het plan staat nu ook prominent in een advies van de Stichting Cultuurkoepel Urk.

De Cultuurkoepel kreeg van de gemeente opdracht om een plan te schrijven voor versterking van de cultuurhistorische waarde én economie van Urk. Oud-wethouder Willem Baarsen, Meindert Kramer (voorzitter Stichting Urk Promotie) werkten daarvoor samen met ambtenaren Teun Juk en Lub Post. 
Het resultaat is een plan waarmee nadrukkelijk gemikt wordt op de miljoenen die nog beschikbaar zijn vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn. Totale kosten: 2,7 miljoen euro. ,,Vanwege de hoge kosten zal dit gefaseerd uitgevoerd moeten worden”, zei Juk. ,,Maar het moet volgens ons wel óf in zijn geheel, óf niet.”
 
Extra kademeters
Naast geld van de gemeente en subsidies, moeten de plannen ook betaald worden uit stijging van het havengeld. Dat kan omdat door het plankier er flink wat extra meters bij komen. Met name schepen van de bruine vloot zouden een plek moeten krijgen langs het dammetje. Verder zou er geld verdiend kunnen worden uit exploitatieopbrengsten van het strandpaviljoen. 
Het college gaat zich nu eerst buigen over het plan en komt daarna met een voorstel bij de gemeenteraad.
 
Het plan in vogelvlucht:
 
-Aanleg historische steiger
-Strandpaviljoen op Staversekade
-Nieuw havenkantoor, gecombineerd met Tourist Info, op locatie van de huidige Havenpoort
-Kunstroute langs Staversekade
-Toeristische bewegwijzering Oude Dorp
-Extra parkeerplaatsen bij Slikhoogte om dorp te ontlasten
-Behoud historische werven (kosten niet in het plan opgenomen)