Het Urkerland

Wandel mee op de Dag van de Geschiedenis

De derde editie van de Dag van de Urker Geschiedenis wordt aanstaande zaterdag uitbundig gevierd. ’s Ochtends is er een interessant programma met diverse lezingen in Museum het Oude Raadhuis en Cultuur-Eus Tromp de Vries. ’s Middags is iedereen welkom op een historische wandeling langs bijzondere locaties in het oude dorp.

Wie meewandelt is zaterdagmiddag tussen twee en vijf uur van harte welkom om even stil te staan bij Galerie Plein 1890, Ut Kunstige Vissers Ussien en Timmerschuur Hagedoorn. Daar staan verschillende sprekers paraat om bijzonderheden met de deelnemers te delen. 

In Galerie Plein 1890 vertelt Stieneke Pasterkamp waar het plein haar naam aan te danken heeft. Ze nodigt bezoekers uit mee te doen met een bijzondere kunstinstallatie van een net met ansjovis. In Ut Kunstige Vissers Ussien neemt Janneke van Slooten bezoekers mee terug in de tijd van de bèbes en de bessies en vertelt over de geschiedenis van dit pandje op Wijk 4-91. En in Timmerschuur Hagedoorn zijn door de broers Jelle en Henk Kapitein het afgelopen jaar bijzondere vondsten gedaan. Deze ontdekkingen roepen talloze vragen op. Van wie waren de kostbare pijpenkopjes en het Duits aardewerk dat er werd gevonden? Was het pand ooit een café of schuilkerkje? En hoe zat het met de doodskisten die hier werden gemaakt? Henk Kapitein vertelt de bezoekers er meer over. 

Wie mee wil wandelen kan in de genoemde locaties terecht voor een flyer met een routekaartje. De route kan in twee richtingen gelopen worden.