Het Urkerland

Sponsordiner levert 51.000 euro op

Het sponsordiner voor Christenen voor Israël in De Koningshof vorige week heeft het prachtige bedrag van ruim 51.000 euro opgeleverd. Tijdens het uitgebreide vijfgangendiner stond het werk van het Jaffa Instituut centraal. Al dertig jaar voorzien zij in een grote behoefte door naschoolse opvang, begeleiding en eten te geven aan duizenden kansarme kinderen in Israël. Gastspreker was rabbijn David Portowicz (links op de foto), directeur van het Jaffa Instituut. Het diner werd gesponsord door de directie van De Koningshof. Met de steun van de aanwezigen kwam het op een totaal van 51.000 euro.