Het Urkerland

In actie voor Keniaanse kinderen

Al jaren doet plaatsgenoot Ide Hakvoort vrijwilligerswerk onder arme mensen in Kenia. In februari heeft hij weer een reis naar Nairobi in Kenia op het programma staan. In de tussentijd probeert Ide zo veel mogelijk middelen in te zamelen om de kinderen in dat land te kunnen helpen.

Concreet gaat het Ide deze keer om het opknappen van een kindertehuis waar zo'n 35 kinderen wonen. ,,Een heel gebrekkige toestand is het daar en we willen voor hen het liefst graag nieuwbouw realiseren'', vertelt Ide. Via via is Ide in contact gekomen met dit Elroi Children's Home in Nairobi, waar de Elroi Africa-organisatie zich hard voor maakt. De situatie is schrijnend. ,,Uiteindelijk draait het toch allemaal om een gebrek aan geld. Ik kwam daar een meisje tegen dat, omdat ze de huur niet meer op kon brengen, weggestuurd zou worden. Ze stond net voor een examen, dat zou dan ook niet door kunnen gaan. We zijn haar toen gaan sponsoren, zodat ze toch haar opleiding af kan maken.'' Naast het in contact brengen van sponsoren met organisaties houdt Ide zich ook bezig met allerhande timmerklussen.


Stagiairs gezocht


Vanuit de organisatie van Elroi Children's Home is ook de wens naar voren gekomen om meer mankracht te krijgen. ,,We kunnen bijvoorbeeld scholieren die een stage willen vervullen door met deze kinderen te werken, een plaats bieden.'' Iedereen die daar meer over wil weten kan contact opnemen met Ide Hakvoort via telefoonnummer 06-82058864.


Wie het project financieel wil ondersteunen kan dat doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL66 SNSB 8811 6917 88 t.n.v. Ide Hakvoort en onder vermelding van 'Elroi Children's Home'.