Het Urkerland

Klokken luiden voor collecte ISEE

Op Eerste Kerstdag luiden tussen twaalf en één uur 's middags de kerkklokken weer voor de traditionele collecte van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië en Eritrea (ISEE). De collectebussen zijn te vinden bij: De Hofstee, Kerkje aan de Zee, Bethelkerk, Petrakerk, Moriakerk, Jan de Bakker, De Poort, Maranathakerk, Het Hop, Pniëlkerk, Rehobothkerk, Talma Haven, Zorgcomplex Het Dok, Immanuelkerk en in het Protestants Kerkcentrum in Tollebeek. In Tollebeek wordt de collecte direct na de kerkdienst gehouden en duurt het inzamelen tot twaalf uur.