Het Urkerland

Kinderen zingen voor Stichting Bethlehem

Een cd-opname voor het goede doel in de Menorahkerk. Dat stond afgelopen zaterdag op de agenda van 260 kinderen van de zondagsscholen van de Jachin Boaz, Menorah en Sionkerk. Ze zongen voor het goede doel, namelijk voor Stichting Bethlehem in Afrika. De stichting verlicht de nood van de bewoners in de wijken rondom Pretoria, een groeiend werkgebied. Er is honger en armoede en Stichting Bethlehem wil deze mensen voorzien van eten, onderdak en basisbehoeften. Daarnaast vertellen ze over een leven met God. De besturen van de zondagsscholen willen de stichting financieel steunen en besloten daarbij een beroep te doen op de kinderen. Zaterdag waren zij van harte welkom in de Menorahkerk om mee te werken aan de live-opnames van een cd, waarop zij onder meer bekende psalmen laten horen. Het klonk prachtig uit 260 kinderkelen. De cd kan in de voorverkoop telefonisch besteld worden bij penningmeester D. Wijma, telefoon 688661. De kosten zijn tien euro per cd en de opbrengst is honderd procent voor de stichting.