Hulp dringend nodig in Sri Lanka

Liefdadigheid

Sri Lanka heeft te kampen met een hoog percentage suïcides en dat heeft hoofdzakelijk te maken met de erbarmelijke leefomstandigheden. Wim en Diny Kramer worden hier jaarlijks mee geconfronteerd bij het bieden van hulp aan de allerarmsten.,,Mensen zien geen licht meer aan de horizon. Dat geldt vooral voor werklozen, gehandicapten en bejaarden. Ook Sri Lanka heeft te maken met de coronapandemie. Het toerisme is volledig ingestort en dat betekent nog meer werkloosheid”, aldus Wim. Hij vertelt verder: ,,Het kan jaren duren voordat alles weer opgestart is. Natuurlijk zijn er mensen die schuldig zijn aan deze wantoestanden. Er wordt vooral gewezen naar de overheid. Zelfverrijking zou bijna normaal te noemen zijn. Geen wonder dat mensen proberen hun land te ontvluchten. Maar wij raden het hen af hun hoop te vestigen op Europa. Het verwachtingspatroon ligt veel te hoog. Er wordt gedacht dat Europa het Walhalla is.”


,,Half januari gaan we na twee jaar opnieuw naar Sri Lanka om iets te kunnen betekenen voor de allerarmsten en wat licht aan de horizon te brengen. We zien dat als onze christelijke opdracht. We nemen daarbij wel risico’s. Om het land binnen te komen is al een crime. Ook de terugkeer naar Nederland is aan strenge regels gebonden. Maar de mensen daar in de steek laten, nee, dat gaat niet gebeuren. En willen we een aantal mensen kunnen helpen dan is er veel geld nodig. Op onze site, srilankahulp.nl, is te zien wat we doen. We weten zeker dat u ook de mensen in Sri Lanka in deze donkere dagen niet in de steek laat en ervoor wilt zorgen dat ze weer licht zien. U kunt een donatie storten op bankrekening NL95 RABO 0399002510”, aldus Wim en Diny Kramer.