Het Urkerland

Dorel en Gaby Balas: 'Urk, ontzettend bedankt!'

Luut en Co de Boer zetten eind december vorig jaar een crowdfundactie op voor Dorel en zijn vrouw Gaby uit Roemenië. Het doel: genoeg geld bij elkaar brengen om het echtpaar te steunen in de kosten voor chemotherapie en operaties vanwege de darmkanker van Gaby. Het resultaat is met 56.000 euro overweldigend te noemen en het echtpaar spreekt haar dank uit voor alle steun.

Luut en Co vertellen: ,,Allereerst willen we iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage, het is opmerkelijk te noemen dat zo’n hoog bedrag in zo’n korte tijd door de Urker gemeenschap, vishandel, en visserijorganisaties is opgehaald. Dorel en zijn vrouw en kinderen zijn overweldigd door het enorme bedrag van 56.000 euro!'' Dorel en Gaby schreven een brief aan Urk met de volgende boodschap: ,,Lieve Urker gemeenschap, toen we hoorden dat er voor ons een crowdfunding was opgezet, voelde het voor ons heel onwerkelijk: zoiets zien we normaal alleen in films! We huilden van dankbaarheid om deze actie.''

Dorel kwam twintig jaar geleden voor het eerst op Urk en vanaf het begin voelde hij zich hier helemaal thuis. ,,Familie De Boer is nog steeds als een tweede familie voor mij'', vertelt Dorel.

De diagnose darmkanker betekende voor Gaby dat het gezwel in de darmen operationeel verwijderd moest worden en een behandeling met chemokuren noodzakelijk was.

Luut de Boer: ,,Je zou zeggen, dat is geen probleem. Helaas wel in Roemenië, waar je op een wachtlijst komt te staan met meer dan 200 patiënten voor je. Voordat je aan de beurt bent, is het te laat. Daarom week de familie uit naar Oostenrijk, waar Gaby wel direct geholpen kon worden. De kosten die hieraan verbonden waren, liepen op tot wel 60.000 euro. De Roemeense overheid vergoedt hier niets van en zonder de crowdfunding had Dorel zijn huis moeten verkopen.'' Gaby vertelt: ,,In de meest zware en moeilijke tijd uit mijn leven, hoorde ik dat 1.600 kilometer bij mij vandaan een actie voor mij werd opgezet. Dat gaf mij zoveel kracht en ik bedankt iedereen uit het diepste van mijn hart dat zij meegeholpen hebben om de behandeling mogelijk te maken.''