Het Urkerland

Urkers in actie voor kwetsbare naaste

Grietje Janson, Marianne Koffeman, Anita Post en Teunis Wakker zijn alle vier werkzaam binnen de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils in Lelystad.

Ze vertellen: ,,Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Tijdens de feestdagen waarin familie, samenzijn en gezelligheid centraal staan, is dit voor onze deelnemers niet vanzelfsprekend. Wij willen deze tijd echter ook voor hen extra speciaal maken met bijvoorbeeld een bingo, cadeauspel en gebakken vis.'' Om dit te kunnen organiseren wordt de hulp van plaatselijke ondernemers gevraagd. Wie iets wil doneren of bijdragen wordt gevraagd contact op te nemen met Marianne Koffeman: 06-31943818 of Grietje Janson: 06-42845738.