Het Urkerland
Speelbos aan de Staartweg Speelbos aan de Staartweg
7

Raad is er nog niet uit: speelbos verhuizen?!

De gemeenteraad is er nog niet uit: moet het speelbos aan de Staartweg verhuizen, of op de huidige locatie flink opgeknapt worden? Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week, waarbij het onderwerp zijdelings ter sprake kwam toen de raad de Sportnota unaniem goedkeurde.

Lees verder 


Zorgen over zakkend Achteronder

Een buurtbewoner van het Achteronder heeft middels een schrijven zijn zorgen geuit over de verzakkingen in dat gebied. Jurie van de Berg (CDA) wilde vorige week tijdens de commissievergadering weten of dat ook bij het college bekend is: ,,Deze persoon schrijft over een scheurende gasleiding en gas dat woningen in gelekt is.''

Lees verder 


Ideeën over de invulling van het park aan het Noorderzand zijn ingetekend in een Ideeën over de invulling van het park aan het Noorderzand zijn ingetekend in een 'praatdocument'.
8

Verplaatsing speelbos blijft heet hangijzer

De raadscommissie was vorige week grotendeels positief over de schets van wat er mogelijk is in het park aan het Noorderzand. De gemeente wil dat gebied onder de noemer 'sportboulevard' opwaarderen. Alleen of het speelbos daar ook een plaats moet krijgen, werd sterk betwijfeld, met name door de ChristenUnie.

Lees verder 


Raad regelt onderdak 'hangouderen'

Hans Crebas (CDA) vroeg vorige week tijdens de commissievergadering aandacht voor 'de hangouderen van de leugenbank'. ,,Deze ongeveer twintig zeventigplussers zijn benauwd dat er geen plek meer voor ze is als het nieuwe Tourist Info op de haven is gerealiseerd.'' Wethouder Freek Brouwer kon Crebas geruststellen: ,,Ik heb ze opgezocht en naast ze op de bank gezeten. We kunnen met het nieuwe gebouw niet aan álle wensen voldoen, maar er komt voor deze doelgroep een duidelijke overkapping, ook rekening houdend met de wind. We hopen dat het dit jaar klaar is.'' Jan Koffeman (HvU) vroeg of er tijdens de al gestarte sloopwerkzaamheden ook een tijdelijke opvang voor de 'hangouderen' geregeld kon worden. Wethouder Freek Brouwer: ,,Ook daar is aan gedacht. Ze zijn van harte welkom in de Botterschuur, daar is het warm en vaak is er ook nog een gebakken visje te krijgen.''


'Nieuwe woonwijk, haven én burgers'

Met nieuwbouwwijk Schokkerhoek, de servicehaven en de groeiende bevolking, heeft het gemeentebestuur uitdagingen genoeg, zei burgemeester Pieter van Maaren in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, maandagavond. Ook was er een verrassing van de buren: NOP-wethouder Hans Wijnants nam een taart mee.

Lees verder 


Anja Keuter stapt eind 2019 uit raad

Fractievoorzitter Anja Keuter van Gemeentebelangen neemt eind dit jaar afscheid van de gemeenteraad. ,,We hebben het te druk met Live Seafood BV om het raadswerk er nog naast te kunnen doen", zegt Anja Keuter. ,,Daarom heb ik pas geleden al tegen de fractie en leden gezegd dat ze er rekening mee moesten houden dat ik deze periode niet ging vol maken. Vorige week heb ik de knoop doorgehakt en besloten dat ik de twaalf jaar vol maak en in december 2019 ga stoppen." Ze meldt dat al wel over de opvolging is gesproken, maar dat de leden zich daarover nog moeten uitspreken.


Urkers op provinciale lijsten

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Diverse plaatsgenoten zijn op de verschillende lijsten te vinden, al zijn nog niet alle kieslijsten vrijgegeven.

Lees verder 


Raad zet deur open voor Asia Bibi

De gemeenteraad was vorige week unaniem: de Pakistaanse Asia Bibi en haar gezin zijn van harte welkom op Urk. Burgemeester Pieter van Maaren gaat daarom contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken om dat aanbod officieel kenbaar te maken.

Lees verder 


Met verbrede N50 komt ziekenhuis binnen bereik

Het idee is eenvoudig: verbreed de N50 richting Zwolle en het ziekenhuis daar komt binnen handbereik te liggen. Leendert Hakvoort van Hart voor Urk diende namens de coalitiepartijen (HvU, SGP en CU) een motie in die pleit voor een beter begaanbare N50 en wethouder Freek Brouwer en collega-wethouder Gerrit Post beloofden ermee aan de slag te gaan.

Lees verder