Het Urkerland

Puzzelen met de brandweerkazerne

Een nieuwe brandweerkazerne bouwen. Dat lijkt de beste oplossing om de brandweerzorg op peil te houden voor een sterk groeiend Urk. Maar de huidige locatie verbouwen en een dependance vestigen, dat zou ook nog kunnen. Voorlopig wordt er nog druk gepuzzeld.

Lees verder 


Twee woningen aan Oosthaven

Op de locatie van de voormalige havenmeesterwoning aan de Oosthaven moeten medio 2020 twee nieuwe woningen verrijzen. De broers Jan en Sjoert Ras van Sea Fresh hebben Hein Coenen van KC Bouwburo in de arm genomen om de woningen te ontwerpen. Het resultaat werd vorige week getoond tijdens de vergadering van de raadscommissie en die reageerde met lovende woorden.

Lees verder 


Aanbesteding servicehaven komt in zicht

Volgens wethouder Geert Post komt de aanbesteding van de buitendijkse servicehaven in zicht. Dat vertelde hij vorige week tijdens de commissievergadering na vragen van Hendrik Hakvoort (GB). ,,Alles is op orde en ligt klaar om met de aanbesteding te starten. Het wachten is alleen nog op een uitspraak van de Raad van State over een bezwaar dat door de IJsselmeervereniging is ingediend over de te verwachten CO2-uitstoot. We verwachten dat die uitspraak er met een paar weken is.''


Roelof Bisschop aan boord van UK 122

SGP-kamerlid Roelof Bisschop (midden op de foto) was vorige week op Urk voor een werkbezoek. Omdat de IJsselmeervisserij binnenkort weer op de agenda staat, bezocht hij de UK 122 van de familie Visscher. Hij wilde zich laten informeren over de stand van zaken in deze sector. Aan boord sprak hij onder anderen met Paulus Visscher (rechts op de foto), terwijl die de laatste vangst nog uit de netten haalde. Het gesprek werd thuis bij Paulus verder voortgezet, waar hij uitgenodigd was om een kopje koffie te komen drinken. Eerder op de dag was Bisschop al in Makkum geweest, bij vissersfamilie Poepjes. Ook bracht hij een bezoek aan de Urker IJsselmeervisafslag. Tussendoor bezocht hij een kaasboerderij in Workum.


Partijleden 50 Plus bezoeken Talma Urk

Een warme kop soep en gezellig tafelen met de bewoners van Talma Haven. Het was één van de onderdelen op het programma van het werkbezoek van politieke partij 50 Plus vorige week vrijdag. Vooraf aan de warme maaltijd, die zeer in de smaak viel, werden de partijleden bijgepraat over de zorg die geleverd wordt door Talma Urk, de innovatie initiatieven zoals de interne opleiding in samenwerking met het Hoornbeeck College en de plannen voor een nieuw appartementencomplex aan de Oslolaan. Onder anderen Talma-bestuurder Wilfred Muller was van de partij, evenals wethouders Geert Post en Gerrit Post en burgemeester Pieter van Maaren. Laatstgenoemde overhandigde namens het plaatselijke college het manifest 'Waardig Ouder Worden'. De bezoekers van 50 Plus waren onder de indruk: ,,Waar kan ik me vast inschrijven voor een plekje in de Talma?!''


Rijksgeld moet naar maritiem Urk

De provincie Flevoland heeft samen met onder andere de gemeente Urk een aanvraag ingediend voor geld vanuit het Rijk voor Maritiem Cluster Urk, het samenwerkingsverband van bedrijven dat bovenaan het wensenlijstje de ontwikkeling van de buitendijkse servicehaven heeft staan. Van de twintig miljoen euro die de provincie in totaal vanuit het Rijk los wil krijgen, staat er vijf miljoen begroot voor dat doel. Ook willen de partijen vijf miljoen hebben voor de aanpak van de problemen rond de IJsselmeervisserij.

Lees verder 


Het bezoek startte bij de ROC-afdeling Maritiem met (v.l.n.r.) achteraan: Eline van den Bosse (beleidsmedewerkster SGP), Janie de Jong (fractiesecretaresse SGP), Wiebren Minnema (ROC), Juriean Brands (gemeente), Chris Stoffer (SGP), Durk Bijma (ROC), burgemeester Pieter van Maaren en vooraan: Jan Willem Bakker (SGP Urk), Hendrik Jan Kaptijn (SGP Urk) en Menno de Bruyne (persvoorlichter). Het bezoek startte bij de ROC-afdeling Maritiem met (v.l.n.r.) achteraan: Eline van den Bosse (beleidsmedewerkster SGP), Janie de Jong (fractiesecretaresse SGP), Wiebren Minnema (ROC), Juriean Brands (gemeente), Chris Stoffer (SGP), Durk Bijma (ROC), burgemeester Pieter van Maaren en vooraan: Jan Willem Bakker (SGP Urk), Hendrik Jan Kaptijn (SGP Urk) en Menno de Bruyne (persvoorlichter).
0

Landelijke SGP-delegatie komt 'vissen' naar meer visserijkennis

Een delegatie van de landelijke SGP-fractie kwam vorige week langs op Urk om zich te verdiepen in de visserijsector. Onder meer de afdeling Maritiem van ROC Friese Poort en visverwerkingsbedrijf Dayseaday werden bezocht.

Lees verder 


Kadernota is besproken; raad gaat met vakantie

De gemeenteraad heeft vorige week de Kadernota van 2018 vastgesteld en kan nu zomerreces gaan houden. Het document geeft een beeld van de ontwikkelingen van de komende jaren en: 'het algemene beeld is positief'. Ook hebben alle partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken, maar dat kon wel wat verrassender, vond de SGP. Jan Willem Bakker zei dat het de laatste keer was geweest dat hij zijn tekst vooraf indiende.

Lees verder