Het Urkerland

Raad regelt onderdak 'hangouderen'

Hans Crebas (CDA) vroeg vorige week tijdens de commissievergadering aandacht voor 'de hangouderen van de leugenbank'. ,,Deze ongeveer twintig zeventigplussers zijn benauwd dat er geen plek meer voor ze is als het nieuwe Tourist Info op de haven is gerealiseerd.'' Wethouder Freek Brouwer kon Crebas geruststellen: ,,Ik heb ze opgezocht en naast ze op de bank gezeten. We kunnen met het nieuwe gebouw niet aan álle wensen voldoen, maar er komt voor deze doelgroep een duidelijke overkapping, ook rekening houdend met de wind. We hopen dat het dit jaar klaar is.'' Jan Koffeman (HvU) vroeg of er tijdens de al gestarte sloopwerkzaamheden ook een tijdelijke opvang voor de 'hangouderen' geregeld kon worden. Wethouder Freek Brouwer: ,,Ook daar is aan gedacht. Ze zijn van harte welkom in de Botterschuur, daar is het warm en vaak is er ook nog een gebakken visje te krijgen.''


'Nieuwe woonwijk, haven én burgers'

Met nieuwbouwwijk Schokkerhoek, de servicehaven en de groeiende bevolking, heeft het gemeentebestuur uitdagingen genoeg, zei burgemeester Pieter van Maaren in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, maandagavond. Ook was er een verrassing van de buren: NOP-wethouder Hans Wijnants nam een taart mee.

Lees verder 


Anja Keuter stapt eind 2019 uit raad

Fractievoorzitter Anja Keuter van Gemeentebelangen neemt eind dit jaar afscheid van de gemeenteraad. ,,We hebben het te druk met Live Seafood BV om het raadswerk er nog naast te kunnen doen", zegt Anja Keuter. ,,Daarom heb ik pas geleden al tegen de fractie en leden gezegd dat ze er rekening mee moesten houden dat ik deze periode niet ging vol maken. Vorige week heb ik de knoop doorgehakt en besloten dat ik de twaalf jaar vol maak en in december 2019 ga stoppen." Ze meldt dat al wel over de opvolging is gesproken, maar dat de leden zich daarover nog moeten uitspreken.


Urkers op provinciale lijsten

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Diverse plaatsgenoten zijn op de verschillende lijsten te vinden, al zijn nog niet alle kieslijsten vrijgegeven.

Lees verder 


Raad zet deur open voor Asia Bibi

De gemeenteraad was vorige week unaniem: de Pakistaanse Asia Bibi en haar gezin zijn van harte welkom op Urk. Burgemeester Pieter van Maaren gaat daarom contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken om dat aanbod officieel kenbaar te maken.

Lees verder 


Met verbrede N50 komt ziekenhuis binnen bereik

Het idee is eenvoudig: verbreed de N50 richting Zwolle en het ziekenhuis daar komt binnen handbereik te liggen. Leendert Hakvoort van Hart voor Urk diende namens de coalitiepartijen (HvU, SGP en CU) een motie in die pleit voor een beter begaanbare N50 en wethouder Freek Brouwer en collega-wethouder Gerrit Post beloofden ermee aan de slag te gaan.

Lees verder 


Sporthal in plan Schokkerhoek

In eerste instantie was in de plannen voor nieuwbouwwijk Schokkerhoek een sportzaal voor beweegonderwijs opgenomen, maar dat wordt opgeschaald naar een sporthal. Dat vertelde wethouder Freek Brouwer tijdens de raadsvergadering na vragen van Auke Pasterkamp (CU).

Lees verder 


Gemeente wil buurt inzetten tegen vuurwerk

De gemeente gaat met de jaarwisseling van 2019/2020 kijken of buurtbewoners ingezet kunnen worden om het afsteken van vuurwerk op bepaalde plaatsen tegen te gaan. Burgemeester Pieter van Maaren: ,,We moeten wel oppassen dat burgers geen halve politieagenten worden.'' Hendrik Jan Kaptijn (SGP) zwengelde het onderwerp vorige week tijdens de raadsvergadering aan. ,,We vragen aandacht voor onze ouderen tijdens de jaarwisseling. Kan de burgemeester nogmaals een moreel appel doen om toch vooral woon- en zorginstellingen te ontzien tijdens het vuurwerk afsteken?'', zei Kaptijn. Burgemeester Pieter van Maaren deed dat ter plekke: ,,Houd rekening met elkaar!'' Eind vorige maand zei burgemeester Pieter van Maaren dat er geen vuurwerkvrije zones worden ingesteld, omdat dat niet gehandhaafd zou kunnen worden. Afgelopen donderdag was dat geluid anders: de volgende jaarwisseling wordt wél met vrijwillige vuurwerkvrije zones gewerkt en wordt inzet van de buurt gevraagd.


Raad lovend over plan Schokkerhoek

De gemeenteraad heeft vorige week de grondexploitatie voor de Schokkerhoek vastgesteld. De raad was unaniem lovend over de plannen voor deze nieuwbouwwijk. Frans Lucas Brouwer (HvU): ,,In dit plan is ruimte voor recreatie, natuur en zelfs visplekken. Al met al wordt het een fantastische wijk en wat zullen we trots zijn wanneer het is gerealiseerd.'' Jan Willem Bakker (SGP): ,,Een geweldig moment. In deze wijk komt er voor iedereen wat. We mogen onszelf best een schouderklopje geven.'' Wethouder Gerrit Post vertelde dat er ook een nieuwe woonvisie in de maak is, waarin meer rekening wordt gehouden met starters en ouderen.


Puzzelen met de brandweerkazerne

Een nieuwe brandweerkazerne bouwen. Dat lijkt de beste oplossing om de brandweerzorg op peil te houden voor een sterk groeiend Urk. Maar de huidige locatie verbouwen en een dependance vestigen, dat zou ook nog kunnen. Voorlopig wordt er nog druk gepuzzeld.

Lees verder