Het Urkerland

Rijksgeld moet naar maritiem Urk

De provincie Flevoland heeft samen met onder andere de gemeente Urk een aanvraag ingediend voor geld vanuit het Rijk voor Maritiem Cluster Urk, het samenwerkingsverband van bedrijven dat bovenaan het wensenlijstje de ontwikkeling van de buitendijkse servicehaven heeft staan. Van de twintig miljoen euro die de provincie in totaal vanuit het Rijk los wil krijgen, staat er vijf miljoen begroot voor dat doel. Ook willen de partijen vijf miljoen hebben voor de aanpak van de problemen rond de IJsselmeervisserij.

Lees verder 


Het bezoek startte bij de ROC-afdeling Maritiem met (v.l.n.r.) achteraan: Eline van den Bosse (beleidsmedewerkster SGP), Janie de Jong (fractiesecretaresse SGP), Wiebren Minnema (ROC), Juriean Brands (gemeente), Chris Stoffer (SGP), Durk Bijma (ROC), burgemeester Pieter van Maaren en vooraan: Jan Willem Bakker (SGP Urk), Hendrik Jan Kaptijn (SGP Urk) en Menno de Bruyne (persvoorlichter). Het bezoek startte bij de ROC-afdeling Maritiem met (v.l.n.r.) achteraan: Eline van den Bosse (beleidsmedewerkster SGP), Janie de Jong (fractiesecretaresse SGP), Wiebren Minnema (ROC), Juriean Brands (gemeente), Chris Stoffer (SGP), Durk Bijma (ROC), burgemeester Pieter van Maaren en vooraan: Jan Willem Bakker (SGP Urk), Hendrik Jan Kaptijn (SGP Urk) en Menno de Bruyne (persvoorlichter).
0

Landelijke SGP-delegatie komt 'vissen' naar meer visserijkennis

Een delegatie van de landelijke SGP-fractie kwam vorige week langs op Urk om zich te verdiepen in de visserijsector. Onder meer de afdeling Maritiem van ROC Friese Poort en visverwerkingsbedrijf Dayseaday werden bezocht.

Lees verder 


Kadernota is besproken; raad gaat met vakantie

De gemeenteraad heeft vorige week de Kadernota van 2018 vastgesteld en kan nu zomerreces gaan houden. Het document geeft een beeld van de ontwikkelingen van de komende jaren en: 'het algemene beeld is positief'. Ook hebben alle partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken, maar dat kon wel wat verrassender, vond de SGP. Jan Willem Bakker zei dat het de laatste keer was geweest dat hij zijn tekst vooraf indiende.

Lees verder 


Commissaris van de Koning Leen Verbeek (links) was present voor de herbeëdiging van burgemeester Pieter van Maaren. Commissaris van de Koning Leen Verbeek (links) was present voor de herbeëdiging van burgemeester Pieter van Maaren.
7

Burgemeester benoemd voor nog zes jaar

Burgemeester Pieter van Maaren is ook de komende zes jaar de burgemeester van Urk. Vorige week werd hij tijdens de raadsvergadering herbeëdigd door commissaris van de Koning Leen Verbeek die daarbij de nodige lovende woorden sprak.

Lees verder 


CU wil eerdere vaccinatievoorlichting

Als het aan de ChristenUnie ligt zorgt de gemeente voor meer en vooral eerdere informatie over vaccineren. Dat zei Ria Visser-Kapitein (CU) tijdens de raadsvergadering. HvU was het daar niet mee eens en wethouder Freek Brouwer noemde het een lastig onderwerp waarin rekening gehouden moet worden met 'ieders opvatting en mening'.

Lees verder 


Bij warm weer is het bijna elke avond raak: kampvuurtjes op de stranden. Bij warm weer is het bijna elke avond raak: kampvuurtjes op de stranden.
7

Raad wil kampvuur gedogen

Als het aan de ChristenUnie ligt komt er meer aandacht voor de stranden. Auke Pasterkamp zei dat vorige week tijdens de raadsvergadering. Hij zei trots te zijn dat de ondernemer die de stranden schoonmaakt, Leen's Veegbedrijf, zelf het initiatief heeft genomen om kampvuurplekken aan te leggen. Daar was wethouder Geert Post het niet mee eens: ,,Die kampvuren zorgen voor veel problemen.''

Lees verder 


Op sommige plaatsen in de Zuidermeertocht liggen de bootjes driedik. Op sommige plaatsen in de Zuidermeertocht liggen de bootjes driedik.
4

Bootjes moeten zijkanaal uit

De bootjes die in het zijkanaal van de Urkervaart langs het bedrijventerrein Zwolse Hoek (Zuidermeertocht) liggen moeten daar weg. Dat zei wethouder Geert Post donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Frans Lucas Brouwer (HvU) kaartte het punt aan en vroeg om een uitzondering: ,,Deze mensen worden met een bootje het riet in gestuurd.''

Lees verder 


Skatebaan onveilig door nalatigheid

De skatebaan in het Wilhelminapark had veel beter onderhouden moeten worden. Dat vertelde wethouder Freek Brouwer tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week: ,,Vanwege nalatigheid is dat niet gebeurd. Ik trek daar het boetekleed voor aan.''

Lees verder 


Achter gesloten deuren praten over servicehaven

De gemeenteraad wordt binnenkort achter gesloten deuren bijgepraat over de maritieme servicehaven. Dat beloofde wethouder Geert Post tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag. Vertegenwoordigers van de provincie en het Rijk hebben onlangs weer om tafel gezeten om te praten over de voorwaarden rond de grond die nodig is voor de aanleg van de haven. Die grond is eigendom van Rijkswaterstaat en de provincie mag deze tegen voorwaarden pachten. Jelle Jonkers (HvU) vroeg vorige week naar de stand van zaken. Wethouder Geert Post zei dat er 'ontwikkelingen zijn', maar dat hij daar liever niet over praatte in het openbaar. ,,De provincie is woordvoerder en doet dat ook niet. We praten u in beslotenheid bij.''


Philip ten Napel is Statenlid

Philip ten Napel is vorige week geïnstalleerd als Statenlid van de provincie Flevoland. Hij komt de VVD-fractie versterken. Doordat gedeputeerde Jaap Lodders de wethouderspost in Almere heeft aanvaard, is Jan de Reus gedeputeerde geworden, waardoor de plaats vrijkwam voor Philip ten Napel. Hij zal zich met name bezighouden met bestuurszaken en mobiliteit. De VVD-fractie is de grootste in de Flevolandse Staten. Ten Napel was eerder raadslid voor de CH'85 op Urk en deed in 2014 als VVD-lijsttrekker tevergeefs een gooi naar een Urker raadszetel.