Het Urkerland
De Arie de Witbrug eind vorig jaar, tijdens renovatiewerkzaamheden.
0

Raad akkoord met extra geld voor brug

De gemeenteraad maakt 1,7 miljoen euro extra vrij voor het onderhoud van de Arie de Witbrug en fietsbrug. De harde woorden die daarover eerder tijdens de commissievergadering waren gevallen, werden in de raadsvergadering van vorige week niet herhaald. Wethouder Nathanaël Middelkoop kreeg volledige steun.

Lees verder 


Raadscommissie onderstreept urgentie bouw Zeeheldenwijk

Urk kampt met een nijpend tekort aan woningen en de aanleg van de Zeeheldenwijk kan niet snel genoeg starten. Daar waren alle politieke partijen het maandag tijdens de commissievergadering wel over eens. De vraag: wanneer kan de schop de grond in, bleef echter onbeantwoord hangen. Het wachten is, aldus wethouder Gerrit Post, nog altijd op groen licht vanuit de provincie.

Lees verder 


1,5 miljoen méér nodig voor Arie de Witbrug en fietsbrug

Het onderhoud van de Arie de Witbrug en de fietsbrug (Zwolsebrug) blijkt fors duurder dan vooraf begroot. Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met een aanvullend budget. ,,Onvoorziene omstandigheden en aangescherpte regelgeving maken het onderhoud van beide bruggen duurder dan in 2017 geraamd. Om de bruggen veilig en verantwoord te kunnen blijven bedienen, moet het budget met ruim 1,5 miljoen euro omhoog'', laat een woordvoerder weten.

Lees verder 


Verbod op pulsvisserij blijft staan

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag besloten dat het verbod op de pulsvisserij blijft bestaan. Wethouder Nathanaël Middelkoop reageert: ,,Het is teleurstellend dat het beroep van het rijk tegen het verbod op de pulskorvisserij bij het Europese Hof van Justitie gefaald heeft. Het verbod blijft van kracht en de visserij wordt definitief op achterstand gezet in de doorontwikkeling van de duurzame visserij.''

Lees verder 


De verkeersdruk op de Domineesweg is hoog en wordt nog veel hoger gezien de nieuwbouwplannen van Urk.
0

Raad 'schuift' randweg nog even op

Na uren vergaderen en aanvullende uitleg van wethouder Gerrit Post, heeft de meerderheid van de gemeenteraad vorige week besloten eerst nog meer duidelijkheid te willen over de randweg die Urk in de toekomst moet gaan ontsluiten, voordat ze een knoop doorhakt. Deze besloten informatiebijeenkomst vond donderdagavond plaats en een afvaardiging van Provincie Flevoland was daarbij aanwezig. Volgens wethouder Post verandert er aan de plannen hoe dan ook niets: ,,Dit is het en dit blijft het.''

Lees verder 


Raad zet streep door jachthaven

De gemeenteraad heeft vorige week een streep gezet door de bouw van een jachthaven in de Urkervaart onder aan de sluis, die onder gemeentelijk beheer zou moeten komen. Het collegevoorstel strandde op een te summier onderbouwde exploitatie, voor een haven die 749.600 euro moet kosten. Alleen Hart voor Urk en PVV hadden er voldoende vertrouwen in dat het de gemeente geen financiële problemen zou opleveren.

Lees verder 


Plan: bosgebied rondom Urk

De provincie heeft de akkers rondom Urk in het vizier om een ambitieus bosplan gestalte te geven. In 2050 moet Flevoland 1700 hectare extra bos hebben: ruim zeven keer het huidige Urkerbos.

Lees verder