Het Urkerland

Pulsvisserij weggestemd in Straatsburg

Een overgrote meerderheid van het Europese parlement heeft dinsdag in Straatsburg voor een verbod op pulsvisserij gestemd. Tegenover een bulk van 571 stemmen stonden slechts 60 tegenstemmen en 20 onthoudingen. Een groep van zo'n zeventig personen was naar de Franse stad gereisd om een laatste beroep te doen, maar dat had geen resultaat. Onder hen waren ook vissers en het koortje van Geke's Tiental. Ook een pleidooi van europarlementariër Peter van Dalen (CU/SGP) (in striept boatjen) kon de verwachte ban niet meer afwenden. Voor de meeste pulsvissers is het door dit besluit in juni einde verhaal. Ze moeten dan omschakelen. Een kleinere groep mag nog tot juli 2021 blijven doorvissen.


Buurt protesteert tegen plan busplein

Buurtbewoners van Wijk 8 zijn fel gekant tegen het plan om tegenover het gemeentehuis een busplein te realiseren. Inspreker Eize Hoekstra deed donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een dringend beroep op de politiek om de groenstrook tussen de Singel en de singel van Wijk 8 intact te laten. Hij kreeg deels bijval van de raad. Die was kritisch over diverse onderdelen van de visie. Wethouder Gerrit Post wees er na een schorsing op dat de visie alleen wat denkrichtingen aangeeft. Hij beloofde bij het formuleren van concrete voorstellen de raad en de buurt te betrekken.


Een gedeelte van het palenscherm aan De Noord. Een gedeelte van het palenscherm aan De Noord.
1

Wens: palenschermroute en cultuurambtenaar

Als het aan het college ligt komt er een wandelroute langs de contouren van het voormalig eiland met het palenscherm in de hoofdrol én een (halve) ambtenaar voor cultuur. Enkele punten uit de nieuwe cultuurnota waar de raadscommissie zich vorige week over boog. Niet iedereen was even enthousiast.

Lees verder 


Voorstel: bijna 2,5 ton voor nieuwbouw aan Oslolaan

Het college wil een eenmalige subsidie van 240.000 euro verlenen aan Talma Urk voor het 'sociale component' binnen het nieuwe woon-zorgcomplex dat gebouwd gaat worden aan de Oslolaan. De raadscommissie boog zich vorige week over dat voorstel. De bijdrage is bedoeld om het mede mogelijk te maken dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en ook voor de gemeenschappelijke ruimten waar niet alleen de toekomstige bewoners van het complex, maar ook de buurt en dienstverlening zoals fysiotherapie en verpleegkundigen, gebruik van kunnen maken. Kritische vragen kwamen er vorige week van HvU, SGP en PVV. Zij wilden inzichtelijk hebben waarvoor het geld precies gebruikt gaat worden.


DENK krijgt zetel van Johan van Slooten

Bij de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is gebleken dat het CDA niet 4 maar 3 zetels krijgt. Dat is een hard gelag voor plaatsgenoot Johan van Slooten, die daardoor niet terugkeert in het provinciebestuur. De vrijgekomen zetel gaat naar DENK.

Lees verder 


Speelbos aan de Staartweg Speelbos aan de Staartweg
7

Raad is er nog niet uit: speelbos verhuizen?!

De gemeenteraad is er nog niet uit: moet het speelbos aan de Staartweg verhuizen, of op de huidige locatie flink opgeknapt worden? Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week, waarbij het onderwerp zijdelings ter sprake kwam toen de raad de Sportnota unaniem goedkeurde.

Lees verder 


Zorgen over zakkend Achteronder

Een buurtbewoner van het Achteronder heeft middels een schrijven zijn zorgen geuit over de verzakkingen in dat gebied. Jurie van de Berg (CDA) wilde vorige week tijdens de commissievergadering weten of dat ook bij het college bekend is: ,,Deze persoon schrijft over een scheurende gasleiding en gas dat woningen in gelekt is.''

Lees verder 


Ideeën over de invulling van het park aan het Noorderzand zijn ingetekend in een Ideeën over de invulling van het park aan het Noorderzand zijn ingetekend in een 'praatdocument'.
8

Verplaatsing speelbos blijft heet hangijzer

De raadscommissie was vorige week grotendeels positief over de schets van wat er mogelijk is in het park aan het Noorderzand. De gemeente wil dat gebied onder de noemer 'sportboulevard' opwaarderen. Alleen of het speelbos daar ook een plaats moet krijgen, werd sterk betwijfeld, met name door de ChristenUnie.

Lees verder