Het Urkerland

1,5 miljoen méér nodig voor Arie de Witbrug en fietsbrug

Het onderhoud van de Arie de Witbrug en de fietsbrug (Zwolsebrug) blijkt fors duurder dan vooraf begroot. Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met een aanvullend budget. ,,Onvoorziene omstandigheden en aangescherpte regelgeving maken het onderhoud van beide bruggen duurder dan in 2017 geraamd. Om de bruggen veilig en verantwoord te kunnen blijven bedienen, moet het budget met ruim 1,5 miljoen euro omhoog'', laat een woordvoerder weten.

Het groot onderhoud aan de Arie de Witbrug is inmiddels bijna afgerond en de renovatie van de fietsbrug start komende maand en duurt tot 3 juli. De gemeente heeft zich voor de uitvoering van onderhoudswerk aangesloten bij het groot onderhoudsprogramma dat de provincie Flevoland uitvoert voor alle beweegbare bruggen en sluizen in de regio. ,,Voor de Arie de Witbrug en Zwolsebrug voert de provincie het klein onderhoud uit en ook de bediening vanuit Lelystad. Gezien de daar aanwezige kennis en expertise heeft de gemeente de provincie gevraagd de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden mee te nemen in het onderhoudsprogramma.'' De werkelijke kosten bleken na verloop van tijd fors hoger uit te vallen, dan in 2017 geraamd. Wethouder Nathanaël Middelkoop: ,,Dit heeft hoofdzakelijk te maken met een tegenvallende aanbesteding, de continue veranderende wetgeving en richtlijnen, en een te lage oorspronkelijke raming van de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden. Bovendien bleek tijdens de uitvoering sprake van meer achterstallig onderhoud dan vooraf was voorzien.''

De vraag om aanvullend budget voor de bruggen wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei behandeld.