Het Urkerland
Het bezoek startte bij de ROC-afdeling Maritiem met (v.l.n.r.) achteraan: Eline van den Bosse (beleidsmedewerkster SGP), Janie de Jong (fractiesecretaresse SGP), Wiebren Minnema (ROC), Juriean Brands (gemeente), Chris Stoffer (SGP), Durk Bijma (ROC), burgemeester Pieter van Maaren en vooraan: Jan Willem Bakker (SGP Urk), Hendrik Jan Kaptijn (SGP Urk) en Menno de Bruyne (persvoorlichter). Het bezoek startte bij de ROC-afdeling Maritiem met (v.l.n.r.) achteraan: Eline van den Bosse (beleidsmedewerkster SGP), Janie de Jong (fractiesecretaresse SGP), Wiebren Minnema (ROC), Juriean Brands (gemeente), Chris Stoffer (SGP), Durk Bijma (ROC), burgemeester Pieter van Maaren en vooraan: Jan Willem Bakker (SGP Urk), Hendrik Jan Kaptijn (SGP Urk) en Menno de Bruyne (persvoorlichter).
0

Landelijke SGP-delegatie komt 'vissen' naar meer visserijkennis

Een delegatie van de landelijke SGP-fractie kwam vorige week langs op Urk om zich te verdiepen in de visserijsector. Onder meer de afdeling Maritiem van ROC Friese Poort en visverwerkingsbedrijf Dayseaday werden bezocht.


SGP-raadslid Nathanaël Middelkoop organiseerde in samenwerking met de gemeente Urk het bezoek. ,,Het werkbezoek was opgezet voor SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer die, als vervanger van Elbert Dijkgraaf, zich op de hoogte wilde stellen van de zaken die in en rondom de visserij spelen'', vertelt Middelkoop. Het bezoek begon bij de afdeling Maritiem van ROC Friese Poort waar burgemeester Pieter van Maaren en de plaatselijke SGP-fractie het gezelschap welkom heetten.


,,Locatiemanager Wiebren Minnema liet de visserijschool zien, waarbij het nodige verteld werd over het opleiden van jonge vissermannen.'' Aansluitend werd er op het gemeentehuis een lunch geserveerd, waar Pim Visser namens VisNed de aanwezigen bijpraatte over de recente ontwikkelingen en dan met name Wind op Zee. ,,Het doordenderen van de uitrol van Wind op Zee baart ons onverminderd grote zorgen. Visserij wordt het ondergeschoven kind van de energierekening en dat is niet terecht. We pleiten voor een integrale aanpak waarbij het belang van de visserij nadrukkelijk wordt genoemd en verankerd in het regeerbeleid'', aldus Pim Visser.


Ook de VCU werd bezocht waar op verzoek een pulsnet was opgehangen. Albert Hoekman gaf hier een rondleiding. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding bij Dayseaday. ,,Henk van Veen liet zien hoe divers het bedrijf is en met wat voor een topproduct men werkt in de visverwerkende industrie. Kamerlid Chris Stoffer gaf aan een goed beeld te hebben gekregen van de breedte van visserijsector die een onzekere toekomst wacht met onderwerpen als de Brexit, de aanlandplicht en de pulsvisserij.''


Kamerlid Stoffer beloofde: ,,Wij zullen ons blijven inzetten voor de vissers en hun gezinnen.''