Het Urkerland

Raad is blij met plannen van Oud Urk

Meer bezoekers trekken, die vaker terugkomen én meer besteden. Dat is het doel van de Bedrijveninvesteringszone Oud Urk. Een wens van de ondernemers en de gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan.


Meer sfeer en beleving in het centrum creëren, met onder andere bloembakken, verlichting en evenementen, maar ook werken aan een schoon en veilig centrum. Dat is wat de invoering van de BIZ beoogt. Bovendien moet op deze manier de samenwerking tussen de ondernemers verbeterd worden. Om de BIZ mogelijk te maken is het nodig dat de gemeente een verordening vaststelt. Daar ging de raad mee akkoord, maar het plan is nog niet definitief: ,,Er volgt een draagvlakmeting in de maanden oktober en november. Bij onvoldoende draagvlak zal de verordening niet in werking treden'', staat in het voorstel te lezen. Dat draagvlak vanuit de ondernemers is nodig omdat de verordening ook een belastingheffing inhoudt. De ondernemers met een zaak binnen het BIZ-gebied krijgen namelijk een 'bestemmingsheffing'. Deze heffing moet jaarlijks 50.000 euro genereren en de gemeente doet daar nog eens 50.000 euro bovenop. ,,Op die manier kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in hun winkelgebied en betalen alle ondernemers mee.'' Alle partijen, met uitzondering van GB, gingen vorige week akkoord. Gemeentebelangen onthield zich van stemming om 'belangenverstrengeling uit te sluiten'.