Het Urkerland

Puzzelen met de brandweerkazerne

Een nieuwe brandweerkazerne bouwen. Dat lijkt de beste oplossing om de brandweerzorg op peil te houden voor een sterk groeiend Urk. Maar de huidige locatie verbouwen en een dependance vestigen, dat zou ook nog kunnen. Voorlopig wordt er nog druk gepuzzeld.


Ambtenaar Guido Kersjes legt uit dat het de bedoeling is dat binnen twaalf minuten na een melding de brandweer aanwezig is: ,,Dus inclusief de tijd die het de vrijwilligers kost om naar de kazerne te komen. In het Oude Dorp willen we bovendien sneller de brandweer ter plekke hebben, want het is een kwetsbaar gebied; dicht op elkaar gebouwde panden die vaak niet voorzien zijn van brandwerende of brandvertragende materialen."


De locatie van de huidige kazerne scoort goed voor het Oude Dorp, maar stukken van de nieuwe wijk Schokkerhoek komen buiten de twaalfminutengrens te liggen. Kersjes: ,,Modellen laten zien dat een plek in een cirkel van 300 tot 400 meter rondom de Arie de Witbrug ideaal zou zijn voor een nieuwe kazerne."


In de cirkel ligt de zoutsilo van de gemeente, aan de Industrierondweg. Maar die plek is ook in beeld als mogelijke locatie voor een busstation. Daarnaast wordt gekeken naar het Westgat.


Plan B is om de huidige kazerne te verbouwen en aan de oostkant een dependance te vestigen. Kersjes: ,,Maar het lijkt er nu op dat een verbouwing erg duur zal worden. Bovendien is een dependance onpraktisch. Je hebt dan dubbele pakken en materialen nodig. De raad neemt volgend jaar een besluit."