Het Urkerland

Met verbrede N50 komt ziekenhuis binnen bereik

Het idee is eenvoudig: verbreed de N50 richting Zwolle en het ziekenhuis daar komt binnen handbereik te liggen. Leendert Hakvoort van Hart voor Urk diende namens de coalitiepartijen (HvU, SGP en CU) een motie in die pleit voor een beter begaanbare N50 en wethouder Freek Brouwer en collega-wethouder Gerrit Post beloofden ermee aan de slag te gaan.


Leendert Hakvoort (HvU) zei tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week dat de bereikbaarheid van de ziekenhuizen die acute verloskunde hebben, met het wegvallen van Lelystad een 'groot probleem' vormt. ,,We praten dan over levens. De verloskunde in Sneek kan nu net aan rond draaien vanwege de extra drukte. Wij zouden ons moeten richten op Zwolle, waar een goed ziekenhuis staat met alle faciliteiten, nog meer dan in Sneek. Het probleem is echter de N50. Zwolle is voor ons korter dan Sneek, maar vanwege de drukte op de N50 duurt de rit langer. We roepen de wethouder op om samen met de Noordoostpolder en de provincie de minister te bewegen om de N50 te verbreden. We slaan dan twee vliegen in één klap: niet alleen worden de aanrijtijden verkort, maar het zou ook een economische boost zijn voor Flevoland. Bovendien heeft minister Bruins toegezegd extra geld te willen steken in de spoedeisende zorg, dat geld zou dan in de N50 geïnvesteerd kunnen worden.''


De motie kon ook op steun rekenen van de oppositiepartijen. Hendrik Wakker (PVV): ,,Zwolle is net als Sneek niet optimaal, maar met een bredere N50 wel de beste optie.''