Het Urkerland

'Nieuwe woonwijk, haven én burgers'

Met nieuwbouwwijk Schokkerhoek, de servicehaven en de groeiende bevolking, heeft het gemeentebestuur uitdagingen genoeg, zei burgemeester Pieter van Maaren in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, maandagavond. Ook was er een verrassing van de buren: NOP-wethouder Hans Wijnants nam een taart mee.

Vertegenwoordigers van kerken, verenigingen, stichtingen en besturen kwamen langs om het college van burgemeester en wethouders het beste toe te wensen voor het komende jaar. Burgemeester Pieter van Maaren stond stil bij zorgen om de samenleving: ,,Onze samenleving lijkt soms wat op drift. Mensen voelen zich onbegrepen, ongehoord. Er is toename van individualisering, materialisme en marktwerking in de zorg. Banken worden gered, ziekenhuizen vallen om - niet uit te leggen. Het zorgt voor onbegrip en dan laat ik de Brexit nog buiten beschouwing.'' Positief noemde hij dat de Urker de weg naar de politiek weet te vinden. ,,Het is hier redelijk overzichtelijk, besluiten worden in harmonie genomen. De uitdagingen, zoals een nieuwe woonwijk, nieuw bedrijventerrein en groeiend aantal burgers, worden gedeeld.'' Met de grenscorrectie is de gemeente sinds 1 januari naast nieuw land ook nieuwe inwoners rijker. Ze werden hartelijk welkom geheten én uitgenodigd voor een stuk taart. Ook riep de burgemeester iedereen op om van het stemrecht gebruik te maken in de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap dit voorjaar. Wethouder Hans Wijnants van de Noordoostpolder overhandigde zijn Urker collega's een taart: ,,Met de grenscorrectie krijgt Urk de nieuwe haven, het bedrijventerrein en twee windmolens binnen haar grenzen!''