Het Urkerland
Ideeën over de invulling van het park aan het Noorderzand zijn ingetekend in een Ideeën over de invulling van het park aan het Noorderzand zijn ingetekend in een 'praatdocument'.
8

Verplaatsing speelbos blijft heet hangijzer

De raadscommissie was vorige week grotendeels positief over de schets van wat er mogelijk is in het park aan het Noorderzand. De gemeente wil dat gebied onder de noemer 'sportboulevard' opwaarderen. Alleen of het speelbos daar ook een plaats moet krijgen, werd sterk betwijfeld, met name door de ChristenUnie.


Tom Sloetjes van Sportservice Flevoland helpt de gemeente deze sportboulevard vorm te geven. Inmiddels is onder andere in samenspraak met visvereniging De Waker een schets ontstaan waarop met name de vergroting van de grote singel, het aanpassen van de wandel- en fietspaden, het verfraaien van de verenigingsgebouwen én het speelbos in het oog springen. Met de verenigingen en sportaanbieders is over de schets gesproken en ook de buurt en geïnteresseerde burgers mochten zich erover buigen. ,,Er is heel positief op gereageerd.'' Wethouder Freek Brouwer benadrukte dat het gaat om een 'praatschets' en dat de uitvoering ervan in 'denkend perspectief' plaats gaat vinden: ,,Wat voor handen komt, pakken we aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verlichting langs het watervalletje en de nieuwe dijkovergang.'' Tom Sloetjes: ,,We hebben een schets die visualiseert wat er mogelijk is en aan de hand daarvan kunnen we een kostenraming maken.'' Met name Ria Visser (CU) zei het lastig te vinden dat het speelbos ingetekend is. ,,Er is een motie ingediend waarin we pleiten voor een veiliger speelbos. Maar hier ligt het nog altijd aan dezelfde weg en bovendien bij de grote singel. We willen hier eerst in de fractie goed over nadenken.'' Andere zorgpunten die werden genoemd was de aanwezigheid van hangjongeren, tekort aan parkeervoorziening en onderhoud.