Het Urkerland

Zorgen over zakkend Achteronder

Een buurtbewoner van het Achteronder heeft middels een schrijven zijn zorgen geuit over de verzakkingen in dat gebied. Jurie van de Berg (CDA) wilde vorige week tijdens de commissievergadering weten of dat ook bij het college bekend is: ,,Deze persoon schrijft over een scheurende gasleiding en gas dat woningen in gelekt is.''


Volgens wethouder Geert Post was het schrijven van de bezorgde buurtbewoner ook bij het college terecht gekomen. ,,We hebben dit natuurlijk serieus opgepakt en meteen gekeken wat de situatie daar precies is. Het blijkt dat de riolering en het wegdek in die straat in 2012 vernieuwd zijn. We hebben toen ook aan Vitens gevraagd of het nodig was om de waterleidingen meteen te vervangen, maar dat was volgens hen niet nodig. Energiebedrijf Enexis heeft wel alle huisaansluitingen vernieuwd. Net na die aanleg bleek sprake van een afgescheurde huisaansluiting. Dat was omdat het verkeerd was aangelegd en is meteen aangepakt. Andere breuken in gasaansluitingen zijn ons niet bekend'', vertelde wethouder Geert Post. De wethouder vertelde de zorgen van de buurtbewoner ook met Liander en Vitens te hebben gedeeld en zelf met hem in gesprek te zijn geweest. ,,We hebben gezegd: schroom niet om te bellen, ook al is het midden in de nacht. We gaan binnenkort ook de riolering daar weer bekijken.''