Het Urkerland

Gemeente helpt bij puls-alternatieven

De gemeente is bereid om 'wegen te vinden om de vissers te helpen' wanneer ze aankloppen voor hulp in verband met het pulsvisverbod. Dat zei wethouder Geert Post in de raadsvergadering vorige week.


Anja Keuter-Kapitein (GB) en Hendrik Jan Kaptijn (SGP) stelden vragen over het onderwerp. ,,De onzekerheid blijft overheersen. Ziet de gemeente een aanjagende of faciliterende rol bij het verder ontwikkelen van duurzame visserijtechnieken en is het mogelijk om financiële steun beschikbaar te stellen voor innovaties?'', wilde Hendrik Jan Kaptijn weten.


Wethouder Geert Post vertelde dat vorig jaar al twee vissers zich hebben gemeld met een alternatief idee voor de pulstechniek. ,,Dat is voorgelegd aan visserijorganisaties en er is ook subsidie voor gekomen om dat idee uit te werken. Vorige week is er een schip vertrokken met een alternatieve vistechniek en dat ziet er veelbelovend uit. We hopen van harte dat er voor onze vissers een oplossing komt.'' Het pulsverbod zorgt ervoor dat een deel van de vergunningen per april aanstaande al niet meer geldig is. ,,Onze vloot gaat dat sterk voelen. Wanneer er een beroep wordt gedaan op de gemeente proberen wij absoluut wegen te vinden om onze vissers te helpen. Dat moet natuurlijk geen staatssteun zijn, maar we zullen zoeken naar mogelijkheden om ze terzijde te staan.'' Volgende week is er een overleg waarin nogmaals met minister Carola Schouten wordt bekeken of alle politieke mogelijkheden zijn benut om een lans te breken voor de pulsvissers. ,,Misschien is er nog een strohalmpje.''