Het Urkerland

Voorstel: bijna 2,5 ton voor nieuwbouw aan Oslolaan

Het college wil een eenmalige subsidie van 240.000 euro verlenen aan Talma Urk voor het 'sociale component' binnen het nieuwe woon-zorgcomplex dat gebouwd gaat worden aan de Oslolaan. De raadscommissie boog zich vorige week over dat voorstel. De bijdrage is bedoeld om het mede mogelijk te maken dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en ook voor de gemeenschappelijke ruimten waar niet alleen de toekomstige bewoners van het complex, maar ook de buurt en dienstverlening zoals fysiotherapie en verpleegkundigen, gebruik van kunnen maken. Kritische vragen kwamen er vorige week van HvU, SGP en PVV. Zij wilden inzichtelijk hebben waarvoor het geld precies gebruikt gaat worden.