Het Urkerland

Buurt protesteert tegen plan busplein

Buurtbewoners van Wijk 8 zijn fel gekant tegen het plan om tegenover het gemeentehuis een busplein te realiseren. Inspreker Eize Hoekstra deed donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een dringend beroep op de politiek om de groenstrook tussen de Singel en de singel van Wijk 8 intact te laten. Hij kreeg deels bijval van de raad. Die was kritisch over diverse onderdelen van de visie. Wethouder Gerrit Post wees er na een schorsing op dat de visie alleen wat denkrichtingen aangeeft. Hij beloofde bij het formuleren van concrete voorstellen de raad en de buurt te betrekken.