Het Urkerland

College van B en W stelt Manifest Visserij op

'De besluitvorming in Europa is soms ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk'. Dat vindt het college van B en W en daarom heeft ze het Manifest Visserij opgesteld dat zaterdag wordt ondertekend. In het Manifest Visserij worden alle Europarlementariërs opgeroepen zich in te zetten voor de visserij. Zaterdag 11 mei komen de Europese voormannen Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert Jan Ruissen (SGP) op bezoek en zij tekenen het manifest als eerste. Dat gebeurt in Visveiling Urk en alle vissers en handelaren worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Om elf uur opent wethouder Freek Brouwer de bijeenkomst, waarna wethouder Geert Post een toelichting geeft op het Manifest Visserij. Daarna volgt een debat.