Het Urkerland

Nieuwbouw voor brandweer gaat door

Urk krijgt een nieuwe brandweerkazerne op de locatie van de huidige zoutsilo. Dat heeft de gemeenteraad woensdag besloten. Hoeveel het project moet kosten is nog wel een groot vraagteken.


Over de noodzaak van een verhuizing is iedereen het wel eens. Een grondige verbouwing van de huidige brandweerkazerne, aan De Noord, was ook een serieuze optie. Maar los van de toch wel forse raming van dik 3,5 miljoen euro, blijkt de locatie met elke nieuwbouwstraat ongunstiger te worden. De kazerne die ooit mooi centraal lag, is door de groei van Urk in een uithoek komen te liggen.


Vanaf de nieuwe locatie, op de hoek van de Ambachtsweg en de Industrierondweg, is heel Urk straks binnen de voorgeschreven termijn te bereiken voor brandweerlieden.


Bijkomend voordeel van de nieuwe locatie is dat de grond al eigendom is van de gemeente. Toch schat de plaatselijke ambtenarij in dat een nieuwe kazerne bijna 4,4 miljoen euro moet kosten.Vraagtekens over kosten


In de gemeenteraad zijn inmiddels wel grote vraagtekens gerezen over die raming. Onderzoek wees uit dat de nieuwe brandweerkazerne in Bunschoten rond de 1,5 miljoen kostte. Jan Willem Bakker (SGP) diende daarom, mede namens Hart voor Urk, ChristenUnie en Gemeentebelangen, een amendement in om het geschatte bedrag uit het voorstel te schrappen. ,,De nieuwbouw steunen we, maar begroten en financieren is de volgende stap."


Het college was het roerend eens met het standpunt van de raad. ,,We gaan spoedig naar Bunschoten", kondigde burgemeester Pieter van Maaren aan.