Het Urkerland

Grenzen zijn verlegd op het IJsselmeer

De ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen de gemeentes Urk en Dronten vond maandagmiddag plaats op de plek waar het over ging: het IJsselmeer. In de overeenkomst is een grenscorrectie tussen Urk en Dronten afgesproken. Deze grenscorrectie is nodig voor de aanleg van de buitendijkse haven; een grote wens van de gemeente en het bedrijfsleven. ,,Het is wenselijk dat het hele gebied van de nieuwe servicehaven tot één gemeente hoort. Daarom is water dat van Dronten was, aan Urk gegeven en vice versa.'' Wethouder Geert Post (links) en zijn collega-wethouder Roelof Siepel van de gemeente Dronten scheepten maandagmiddag in om dit officieel te maken. Over wanneer de servicehaven gerealiseerd kan worden is niets bekend: het wachten is op de consequenties van de uitspraak van de Raad van State inzake stikstofuitstoot en een zaak aangespannen door de IJsselmeervereniging.