Het Urkerland

Onderwijs ontwikkelt door en groeit uit z'n jasje

Urk groeit en dat is ook te merken aan het onderwijsaanbod en de verschillende scholen die niet genoeg ruimte meer hebben voor alle klassen. Diverse partijen vroegen er aandacht voor tijdens de gemeenteraadsvergadering.


Zo veel mogelijk Urker leerlingen in het dorp onderwijs bieden. Dat is de insteek van de gemeente. Daarmee kunnen de kosten van het leerlingenvervoer ook omlaag. ,,Er is nog een tekort van 50.000 euro, maar dat is aanzienlijk minder dan een aantal jaren geleden'', vertelde wethouder Geert Post. De gemeente wil een definitieve vestiging van de Zwolse Obadjaschool mogelijk maken; daar komt in de Zeeheldenbuurt plek voor. Ook Schoolvereniging Rehoboth is in gesprek met de gemeente over mogelijke nieuwbouw van een schoolgebouw in de nieuwe wijk. Verder kampen zowel de Prinses Beatrixschool, als de Johannes Calvijnschool en de Petrus Dathenusschool met ruimtegebrek en de wethouder zegde toe de scholen met 'welwillendheid tegemoet te treden'. ,,In geval van de Beatrixschool is de wens om op het wijkplein een noodvoorziening neer te zetten, maar daar ben ik niet zo gelukkig mee. Ik zie liever een andere oplossing'', zei wethouder Geert Post. Op de foto: De Vuurbaak is al gestart met een verbouwing om meer lokalen te creëren. Twee klassen krijgen daarom al een poosje les in de Moriakerk.