Het Urkerland
Raadslid Ria Visser (rechts) sprak namens de hele raad over de zorg. Raadslid Ria Visser (rechts) sprak namens de hele raad over de zorg.
0

Urk spreekt zich uit in het Provinciehuis

CU-raadslid Ria Visser spreekt in op Statenvergadering namens de gehele raad.

De acute verloskunde is een groot pijnpunt, de hoofdpost van de ambulance moet op Urk blijven en de N50 moet verbreed worden. Dat zijn in het kort de belangrijkste punten die CU-raadslid Ria Visser dinsdag aanstipte in een bijzondere Statenvergadering in Lelystad. De, door zorgminister Bruno Bruis aangestelde toekomstverkenner voor de invulling van de zorg na het faillissement van de ziekenhuizen, Bas Leerink, presenteerde hier zijn rapport.De vergadering betrof een gecombineerde bijeenkomst van de Flevolandse Staten en de verschillende gemeenteraden. Namens de plaatselijke gemeenteraad was raadslid Ria Visser naar voren geschoven als woordvoerder. Een bijzondere actie, aangezien alle andere gemeenteraden ervoor gekozen hadden om als verschillende politieke fracties het woord te doen. ,,Wij hebben ervoor gekozen om namens alle fracties één woordvoerder af te vaardigen, om zo duidelijk te maken dat de Urker gemeenteraad over dit dossier eensgezind en eenparig denkt'', aldus raadslid Meindert Bakker (CU).Naast de acute verloskunde, de ambulancehoofdpost en de N50 noemde Ria Visser ook de excentrische ligging van Urk in haar betoog. ,,Dat was voor minister Klink negen jaar geleden alleen al reden genoeg voor het voortbestaan van het ziekenhuis in Lelystad. En aan die ligging is niets veranderd.''Bas Leerink reageerde meteen op de gestelde vragen en benadrukte dat: 'Het belang van de extra ambulance op Urk voor het veiligheidsgevoel zwaar moet meewegen bij de evaluatie of die ambulance moet blijven'. De gemeenteraad is daar blij mee, aldus raadslid Meindert Bakker: ,,We hopen dan ook dat minister Bruins die extra ambulance binnenkort definitief zal waarborgen. Desalniettemin blijven de zorgen naar aanleiding van het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad natuurlijk groot. Vooral omdat het er niet naar uitziet dat er op korte of lange termijn een herstel van het oude voorzieningenniveau komt. Met name als het gaat om de acute verloskunde blijft de situatie zorgelijk. Langs alle partijpolitieke lijnen en bestuurlijke wegen blijven alle fracties zich inzetten om de voor onze gemeente zo belangrijke punten onder aandacht van Tweede Kamer en regering te brengen en te houden.''