Het Urkerland
0

Motieregen over ambulance en acute zorg

De Tweede Kamer spreekt zich morgenmiddag om drie uur uit

Tijdens een debat vorige week in de Tweede Kamer zijn er verschillende moties ingebracht over de spoedeisende eerste hulp en verloskunde in Lelystad én de vaste ambulance op Urk. De stemming hierover vindt morgenmiddag (dinsdag) vanaf drie uur plaats tijdens een vergadering in Den Haag, waarbij alle partijen aanwezig zijn.De moties gaan allemaal over de toekomst van de zorg in Flevoland en zijn ingediend naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van zorgverkenner Bas Leerink. Op verzoek van minister Bruno Bruins heeft Leerink een plan gemaakt voor hoe de zorg er in Flevoland uit moet komen te zien na het faillissement van de ziekenhuizen eind vorig jaar. Eén van de conclusies uit het rapport is dat de acute verloskunde en spoedeisende eerste hulp in Lelystad niet kunnen terugkeren. Over de vaste ambulance, die sinds begin dit jaar op Urk is gestationeerd, wordt begin volgend jaar een besluit genomen.Lilianne Ploumen (PvdA) en Joba van den Berg (CDA) hebben middels een motie aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van een bevalkamer tot een gespecialiseerd geboortezorgcentrum en maatregelen om de problemen in de geboortezorg op te lossen. Daarnaast willen Ploumen en Hayke Veldman (VVD) dat de regering het initiatief van een spoedpolikliniek in Lelystad die 24/7 open is, concreet vormgeeft. Henk van Gerven (SP) gaat een stapje verder en vraagt de minister om SEH, acute verloskunde en kindergeneeskunde weer terug te brengen in Lelystad, want: 'Lelystad zal doorgroeien naar een stad van 100.000 inwoners en een toenemend beroep op acute zorg mag daarom worden verwacht'. Carla Dik-Faber (CU) en Kees van der Staaij (SGP) vragen om bij de evaluatie van de vaste ambulance 'niet alleen te kijken naar praktische zaken, maar vooral ook naar de specifieke situaties van Urk en de veiligheid van de bevolking zwaar te laten wegen'.


n Het huidige zorglandschap.