Logo CDA Logo CDA
0

CDA komt met jeugdnotitie

Meer legale horeca, strikte regels voor jeugdhonken, meer mogelijkheden voor de jeugd tot zestien jaar en een ‘sport- en spelstraat’. Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de conceptnotitie ‘Jeugd en Vrije Tijd 2012-2022’, die door het CDA Urk is gepresenteerd. Het thema van de notitie is ‘Urk = The place 2B’ en iedereen mag er over meepraten op vrijdag 25 mei tijdens een debat in Restaurant Het Achterhuis.

Het CDA vindt de keuzemogelijkheden voor vrijetijdsbesteding op Urk beperkt. ,,Het aanbod van legale horeca is de afgelopen jaren alleen maar afgenomen, terwijl de hoeveelheid jongeren in dertig jaar is verveelvoudigd’’, zegt Klaas Brouwer (CDA). ,,Daar moet echt iets aan gebeuren.’’ Daarnaast wil het CDA strengere regels voor de jeugdhonken. ,,We erkennen dat de ‘barretjes’ inmiddels een deel zijn geworden van de Urker jeugdcultuur en -traditie, maar dat wil niet zeggen dat we ons daarbij neerleggen en ze maar hun gang moeten laten gaan.’’
 
Radicaal verbieden is volgens de partij op korte termijn onhaalbaar, maar ze wil naar een situatie waarbij de jeugdhonken overbodig worden. ,,Daarom pleiten we nu eerst voor een duidelijke registratie en naleving van strikte regels als het gaat om grootte, het aantal bezoekers, openings- en sluitingstijden en de veiligheid. Wie zich daar niet aan houdt, wordt aangepakt.’’ Ieder jaar moet er volgens de partij een evaluatie plaatsvinden en bij misstanden wordt een gele of rode kaart uitgedeeld. ,,Twee keer geel of één keer rood, betekent ontruiming en (tijdelijke) sluiting van het barretje.’’ Op die manier wil het CDA iets doen aan het spanningsveld tussen legale en illegale horeca: ,,De politiek moet duidelijk zijn: wat mag en wat mag niet. We verwachten van de legale horeca dat ze gaan investeren in nieuwe ideeën, zodat ze uiteindelijk zélf de illegale horeca overbodig maken.’’

Sport- en spelstraat

De jeugdnotitie gaat niet alleen over horeca. ,,De jeugd tussen de twaalf en zestien jaar hoort niet in de horeca thuis, ook niet in de jeugdhonken. Daarom gaat de notitie ook over het jeugdwerk van Buurtwerk en het JOW. Het sport- en verenigingswerk speelt daar ook nadrukkelijk een rol in’’, zegt Brouwer.  Zo stelt het CDA een ‘sport- en spelstraat’ voor, liefst aan de Staartweg bij het zwembad. ,,Er zijn al goede initiatieven, zoals de ideeën van de hapkidovereniging, die een groot maatschappelijk nut dienen. De gemeente moet daar ruimte voor bieden, wat het CDA betreft.’’

Debat 

De conceptnotitie is te lezen op internetsite cda-urk.nl. Het CDA wil naar aanleiding van deze notitie in gesprek met de mensen om wie het gaat: de jeugd, de horeca (legaal en illegaal) en het bedrijfsleven. Daarom houdt de partij op vrijdag 25 mei om half acht een bijeenkomst in Het Achterhuis, waarin onder leiding van Meino Schraal over deze onderwerpen wordt gepraat.