VVD wil tegengeluid laten horen én meedoen

Politiek
Het idee om een plaatselijke afdeling van de VVD op te richten, speelde al langer. Maar de grote winst van Hart voor Urk, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, was de directe aanleiding om het plan daadwerkelijk door te zetten. Dat zegt Steven Loosman, een van de Urker VVD’ers van het eerste uur. ,,Een grote lokale partij, die min of meer het verlengstuk is van de SGP en die politiek bedrijft die niet veel verder komt dan de dorpsgrenzen van Urk, dat is een gevaar.”

De kadergroep die werkt aan het opzetten van de plaatselijke VVD bestaat nu uit een tiental personen. Ze stellen binnenkort een groslijst op en werken daarna aan het verkiezingsprogramma. Komend najaar vinden trainingen plaats, onder andere op gebied van media en debat. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld, in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Een gesprek met drie leden van de kadergroep: Steven Loosman, Douwe Gnodde en Philip ten Napel.

Wat is er mis met de Urker politiek?
Steven Loosman: ,,Er is sprake van eilanddenken. De raad is vaak naar binnen gekeerd.”

Wat is daar mis mee?
SL: ,,Er komt van buiten heel veel op ons af. Plannen voor fusiegemeenten, Randstadprovincie en decentralisatie van wettelijke taken. De politiek moet daarin pro-actiever optreden. Anders gaat het net als met de windmolens en vissen we uiteindelijk achter het net.”
Douwe Gnodde: ,,Des te langer je zaken wil tegenhouden, des te verder je uiteindelijk achterop raakt. Als je weet dat zaken eraan komen, negeer ze dan niet, maar kijk of je er op een of andere manier van kan profiteren, door bijvoorbeeld intensiever samen te werken met onze buurgemeenten.”
SL: ,,‘Handen af van onze sociale werkvoorziening’, wordt er dan gezegd door veel fracties. Dat klinkt sympathiek, maar als je realistisch kijkt naar wat er allemaal aan zit te komen, dan weet je dat je zo’n uitspraak niet hard kunt maken. Een ander voorbeeld is de brandweer. Er is veel commentaar op het functioneren van de organisatie van de veiligheidsregio. Er gaan dan weer stemmen op om als zelfstandig korps verder te gaan. Totaal onbetaalbaar en niet meer van deze tijd.”

Waarom niet aangesloten bij een bestaande partij?
SL: ,,Omdat ik geloof dat er dan niet zoveel zou veranderen. Het gaat er niet om dat er andere mensen in de raad komen, maar een ander soort partij.”

De VVD dus?
SL: ,,Inderdaad. Een grote landelijke partij met een liberale visie en een ondernemersmentaliteit die bij ons past.”

Wat biedt de VVD?
SL: ,,De VVD is een liberale partij, die zaken als vrijheid, verdraagzaamheid en zelfredzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De overheid moet niet de keuzes maken voor de burgers, maar dat moeten de burgers zelf doen. En daarbij moeten ze niet belemmerd worden door een overheid die zich overal mee bemoeit.”
DG: ,,Een kleinere, efficiënt opererende overheid, die ondernemers de ruimte geeft om te ondernemen. Een vermindering van regels. En rechtvaardige handhaving van regels die overblijven.”
SL: ,,Bemiddelen om mensen richting een baan te krijgen, in plaats van voedselpakketten uitdelen. Werk maken van werkgelegenheid. Het versterken van de economische structuur van Noord-Flevoland.”
Philip ten Napel: ,,Er is nu geen andere keuze dan christelijke en lokale partijen. Wij hebben de indruk dat veel mensen graag die keuze wél willen hebben en dat is ook het beeld dat je ziet bij Tweede Kamerverkiezingen.”

Is de christelijke politiek dan te bemoeizuchtig?
SL: ,,Op bepaalde terreinen zeker. Kijk naar Urk. Hier schiet de christelijke politiek herhaaldelijk in de eigen voet. Denk aan het MFC, dat is destijds niet doorgegaan, omdat vanuit de achterban bezwaren en beperkingen werden geopperd. Als het toen goed was opgezet, hadden we nu minder problemen gehad met de opvang van jeugd.”
PhtN: ,,Als je gevoelige zaken wilt oplossen, dan kan het wel eens offers kosten. Maar doe je niets, omdat je denkt dat je achterban bepaalde religieuze verwachtingen heeft, dan wordt het vraagstuk vertroebeld en wordt het oplossen een wirwar. De gang van zaken rondom de buitendijkse haven in het verleden, is daar ook een voorbeeld van. Er was interesse van grote partijen, maar door de kool en de geit te willen sparen, bijvoorbeeld in de discussie over 24-uurseconomie en de zondagsrust, zijn de belangen botsend en is de voortgang belemmerd. Eén van de redenen dat er nog geen ‘schop de grond’ is ingegaan. Politieke en religieuze overtuiging moet je van elkaar kunnen scheiden.”

Is de christelijke politiek op z’n retour?
SL: ,,Jazeker, kijk naar de landelijke ontwikkelingen. Hoeveel zetels hebben de christelijke partijen nu samen nog? Veel minder dan in het verleden. Voor Urk betekent dat heel concreet dat als je bijvoorbeeld op visserijgebied iets wil bereiken, je niet meer genoeg hebt aan steun van CDA, ChristenUnie en SGP. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor visserijstandpunten, heb je de VVD gewoon keihard nodig en dan scheelt het als je een plaatselijke fractie hebt, met een directe lijn naar Den Haag.”

Maar is christelijke politiek een keuze of het gevolg van een overtuiging?
SL: ,,Binnen de VVD zijn ook christenen actief. Alleen vinden we binnen deze partij dat iemands religie tot het privédomein behoort. Het belangrijkste is de borging van vrijheid van godsdienst in de grondwet, zodat iedereen in dit land vrij is om zijn geloof te belijden. En het is een misvatting te denken dat een niet-christelijke partij hetzelfde is als een anti-christelijke partij.”

De VVD is voor abortus en euthanasie, voor velen zal dat een reden zijn om nooit op die partij te stemmen.
SL: ,,We begrijpen heel goed dat dit gevoelige onderwerpen zijn, maar het zijn onderwerpen waar de gemeentelijke politiek geen zeggenschap over heeft.”

Maar het is wel dezelfde partij als waarvoor jullie straks campagne voeren. Dan staan jullie toch ook achter dat beleid?
SL: ,,Ik vind in elk geval dat er landelijk beleid moet zijn om onderwerpen als abortus en euthanasie goed te regelen.”
PhtN: ,,Ik begrijp de gevoeligheden rond de onderwerpen, maar vroeger was er niets geregeld en werden artsen voor onmogelijke keuzes geplaatst. Voorbeelden van illegale abortussen zijn bekend. Wat euthanasie betreft, daar wordt in Nederland heel zorgvuldig mee omgegaan. Het is netjes geregeld in een wet.”

Als religie tot het privédomein behoort, wat vinden jullie dan van het ambtsgebed in de Urker gemeenteraad?
SL: ,,We gaan dat niet op de spits drijven. Ieder raadslid beslist zelf of hij of zij op z’n beurt het dankgebed uitspreekt.”
DG: ,,Ik ben christen en zou best het dankgebed willen doen.”
PhtN: ,,Mijn levensovertuiging is christen en ik voel mij niet belemmerd om het ambtsgebed uit te spreken.”

Wat zijn de ambities van de VVD?
PHtN: ,,We willen de raad binnenkomen. Dat is nu het belangrijkste streven. Want momenteel staan we aan de zijlijn en om iets te kunnen betekenen, moeten we in de raad vertegenwoordigd zijn.”

Op hoeveel zetels mikken jullie?
SL: ,,Lastig te zeggen. In de raad gekozen worden is voor nu het belangrijkste.”

Maar met één of twee zetels word je als partij al snel in de oppositie gedrongen.
SL: ,,Dat klopt en dat is juist niet wat we willen. Meedenken en meeregeren, liefst vanuit het college. Daar is het ons om te doen.”
PhtN: ,,We worden geen partij die alleen maar overal tegenaan schopt.”
SL: ,,Niet steeds dwarsliggen om zelf te scoren. Dat opportunisme is juist wat we nu een nadeel vinden aan de Urker politiek. Het niveau moet hoger, regeren met visie.”

Is Urk klaar voor de VVD?
SL: ,,We denken van wel. En we komen met een goed verhaal en zullen tijdens de campagne op alle mogelijke manieren van ons laten horen met een helder en duidelijk geluid.”

Is een goed verhaal genoeg om het te redden op Urk?
SL: ,,Nee, alleen daarmee red je het niet, dat beseffen wij ook. Je moet de mensen persoonlijk aanspreken en je moet een bekend gezicht hebben, een lijsttrekker met een goede uitstraling. Over wie dat moet worden, hebben we al wel ideeën, maar dat houden we voorlopig voor onszelf.”

Een goed verhaal én een bekend gezicht dus?
SL: ,,Juist. Met alleen een goed verhaal trek je niet genoeg aandacht en alleen een bekend gezicht, dat werkt misschien tijdelijk, maar daar gaan mensen doorheen prikken. Ze voelen de crisis en zien dat er geen oplossingen zijn gekomen voor problemen. Hopelijk vinden ze het tijd voor een andere partij.”


De VVD-kadergroep die toewerkt naar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar. Van links naar rechts: Louw Wakker, Douwe Gnodde, Marc Mazereeuw, Cees de Boer, Hans Nentjes, Philip ten Napel en Steven Loosman.

VVD Urk zoekt nog mensen


De zogenaamde kadergroep van de plaatselijke VVD bestaat uit een tiental mensen. Maar de initiatiefnemers zijn nog op zoek naar meer gelijkgestemden. Vandaar dat ze een oproep doen aan iedereen die een actieve rol wil spelen. Aanmelden kan bij een van de leden van de kadergroep of via de website: www.vvd-urk.nl.