Afbeelding

Nieuwe gemeenteraad Urk

Politiek

Onder grote publieke belangstelling en met een negentien keer krachtig uitgesproken ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ is de installatie van de nieuwe gemeenteraad een feit. De negentien raadsleden poseerden na deze installatievergadering in De Koningshof en het afleggen van de eed, op het podium voor de allereerste groepsfoto in deze samenstelling. En ook de laatste, want naar alle waarschijnlijkheid verandert er na de coalitievorming weer het een en ander... Op de foto (vlnr): Hendrik Wakker (PVV), Jan-Willem de Boer (GB), Rick Verhoeff (griffier), Hans Crebas (CDA), Jurie van den Berg (GB), Marjanne Romkes (CDA), Marcelle van der Sloot (CDA), Meindert Bakker (CU), Nelleke Kramer (CU), Auke Pasterkamp (CU), burgemeester Cees van den Bos, Tunis Hoekstra (SGP), Meindert de Boer (SGP), Dittie Hoekstra (KU), Geert Meun (SGP), Geert Post (SGP), Jacob de Borst (SGP), Louw Gnodde (HvU), Nathanaël Middelkoop (SGP), Jan Koffeman (HvU) en Frans Lucas Brouwer (HvU).

Meer over het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe is te lezen in Het Urkerland van 31 maart.